Rekenkamer uit kritiek op Defensie

DEN HAAG, 4 juli De Algemene Rekenkamer vindt dat het ministerie van defensie de Nederlandse compensatie-opdrachten bij de aanschaf van 445 gevechtstanks van het type Leopard 2 slecht heeft geregeld. Inschakeling van de Nederlandse industrie bij de aanschaf van de tanks heeft geleid tot 338 miljoen gulden meerkosten.

Uit een vandaag door de Rekenkamer uitgebracht rapport blijkt dat de beoogde werkgelegenheid bij lange na niet is gerealiseerd. Het project voor de aankoop van de tanks heeft slechts 3.200 mensjaren aan werkgelegenheid opgeleverd in plaats van de verwachte 6.000. Dit komt doordat een groot deel van de compensatie-opdrachten uiteindelijk toch niet in Nederland is uitgevoerd.

Een woordvoerder van het ministerie geeft toe dat het compensatiebeleid niet heeft opgeleverd wat ervan werd verwacht. 'We hebben daar zelf al lering uit getrokken en besloten dat we de industrie voortaan alleen moeten inschakelen als dit op basis van gelijkwaardigheid kan. Over het geheel genomen is het een geslaagd project, de Leopard 2 is operationeel een van de beste tanks ter wereld.'

Hoofdproducent van de Leopard is Krauss-Maffei in Munchen.

De Rekenkamer vindt dat de controle op uitvoering van compensatie-opdrachten voor de Nederlandse industrie moet worden verbeterd en dat aan de Tweede Kamer regelmatiger moet worden gerapporteerd over de effecten van het compensatiebeleid. Bovendien heeft ze kritiek op de wijze waarop het politieke besluit tot aanschaf van de Leopard 2 in 1979 tot stand kwam. 'Er waren nog geen volledige en vergelijkbare offertes beschikbaar; van een reele concurrentiestelling was geen sprake', aldus het rapport. Defensie is volgens de Rekenkamer ook in gebreke gebleven bij de voorbereiding en organisatie van de verbetering van de Leopard 1.