Minister Waigel weerspreekt kritiek: 'Westduitse begroting isbijdrage aan stabiliteit'

BONN, 4 juli De Westduitse begroting voor 1991 voorziet in een uitgavenstijging met bruto 3,9 procent (1990: 7,6), blijft daarmee binnen de geraamde economische groei en is dus een bijdrage aan de financiele stabiliteit.

Dit heeft minister Waigel (CSU, financien) gisteren gezegd bij de presentatie van de begrotingscijfers die volgend jaar 324 miljard D-mark belopen.

Het begrotingstekort stijgt volgend jaar met 339 miljoen tot 31,34 miljard, de totale schuld van de federale overheid loopt op tot 562,5 miljard.

De kosten van de Duitse eenheid zijn buiten de begrotingsopzet gehouden, zij moeten de komende jaren vooral uit het onlangs ingestelde Fonds voor de Duitse eenheid (115 miljard mark) worden gefinancierd. Voor dat fonds snoeit Waigel 20 miljard in de begroting, terwijl de federale regering en de Westduitse deelstaten via leningen tweemaal 45 miljard bijdragen.

Net als de Bundesbank, de Duitse centrale bank, vindt de oppositionele SPD dat voor de kosten der Duitse eenheid om financiele en psychologische redenen eigenlijk een belastingoffer had moeten worden gevraagd terwijl de overheid ervoor niet de kapitaalmarkt had moeten belasten maar meer had moeten bezuinigen. De SPD oordeelt vernietigend over deze 'financiering op de lat', waarvoor 'komende generaties een veelvoud een rente en aflossing zullen moeten betalen', namelijk in totaal 271 miljard. Zij spreekt van een onaanvaardbaar overheidsbeslag op de kapitaalmarkt van 220 miljard in 1991 en een 'schuldenexplosie' die, inclusief lagere overheden, post en verkeer en het Fonds voor de Duitse eenheid, in 1994 zal opgelopen tot het 'onvoorstelbare' bedrag van 1.373 miljard mark. Dat is tweemaal zoveel als in 1982, toen de huidige coalitie ging regeren, concludeert de SPD. Volgens de SPD bevoordeelt Waigels begroting de rijken (o.a. via de geplande belastingverlaging van 20 tot 25 miljard) en benadeelt de armen, bijvoorbeeld doordat onvoldoende geld voor meer woningbouw is uitgetrokken. Ook kritiseert de SPD dat, anders dan Waigel aankondigt, niet op de recordbegroting over 1990 voor defensie is bezuinigd. De defensiebegroting stijgt tot 1994 nog met drie miljard mark, terwijl er de komende jaren een bedrag van 30 miljard mark op zou zijn te besparen in verband met de gebeurtenissen in Oost-Europa en het veranderde internationale klimaat, meent de SPD. Volgens Waigel en coalitiespecialisten uit de Bondsdag is de SPD-kritiek niet gerechtvaardigd, mede gezien de sterke positie van de Westduitse economie, de groeiprognoses en het unieke karakter van 'de investeringen in de toekomst' voor de Duitse eenheid. Sinds 1983 zijn de prijzen stabiel, stijgen de winsten en de overige inkomens en is het aantal arbeidsplaatsen in de Bondsrepubliek met 1,5 miljoen toegenomen. Daar zullen in 1990 nog eens 500.000 bijkomen, zo is de reactie.

    • J. M. Bik