Lubbers en Kok op een lijn over koppeling

DEN HAAG, 4 juli Minister-president Lubbers en minister Kok van financien vinden beiden dat de koppeling van de sociale uitkeringen aan de loonontwikkeling in het bedrijfsleven volgend jaar niet in gevaar is. De twee bewindslieden zeiden dat gisteren in de Tweede Kamer op vragen van het Tweede-Kamerlid Linschoten (VVD). De VVD probeerde gisteren tevergeefs Lubbers en Kok op het voor de PvdA gevoelige punt van de koppeling uit elkaar te drijven. Aanleiding was een interview met de minister-president in het partijblad CDActueel van vorige week. Daarin zei Lubbers dat de koppeling vooral een koopgrachtgarantie voor de laagstbetaalden betekent, maar niet veel meer dan dat. Kok zei daarop dat het voor hem wel meer moet zijn als blijkt dat de loonstijging in het bedrijfsleven groter is dan de inflatie.

Lubbers zei gisteren dat hij zich met zijn uitlatingen heeft willen richten tot al degenen die zich verzetten tegen de koppeling. Volgens Lubbers pleiten tegenstanders van de koppeling voor een inkomensachteruitgang van mensen met een uitkering of het minimumloon, omdat de koppeling bij een gematigde loonontwikkeling niet veel meer zal zijn dan behoud van koopkracht.

De minister-president zei tevens dat de financiele problemen van de overheid, die volgens Kok zullen moeten leiden tot een extra bezuiniging van achthonderd miljoen gulden, de koppeling niet in gevaar brengen. 'Bij de contractloonstijging, zoals die nu wordt ingeschat, worden de financiele problemen niet veroorzaakt dat wil ik eens nadrukkelijk zeggen door de koppeling', aldus Lubbers. Kok zei vorige week vrijdag dat voor hem financiele krapte bij de overheid nooit een reden mag zijn om de koppeling los te laten.