Lompenbedrijf Kalfus failliet

TILBURG, 4 juli Het Tilburgse lompen- en textielsorteerdersbedrijf Kalfus BV gaat dicht. Hiertoe hebben de aandeelhouders van het bedrijf besloten. Voor de tachtig werknemers van het bedrijf, onder wie de vijftig Turkse werkneemsters die bijna tien weken hebben gestaakt voor betere arbeidsvoorwaarden, wordt collectief ontslag aangevraagd. De advocaat van Kalfus, mr. J. Bruinsma, heeft dit gisteren bevestigd.

Volgens Bruinsma is het bedrijf door de staking 1,1 miljoen gulden aan orders misgelopen op een totale omzet van 5 miljoen. De klanten zijn voorgoed voor het bedrijf verloren gegaan.

Kalfus verwerkt gebruikte kleren die betrokken worden van hulporganisaties zoals Mensen in Nood, het Leger des Heils of de actie 'Geef Max de zak'. De goede stukken worden uitgesorteerd en verkocht naar landen in de Derde wereld.

In het conflict bleven de staaksters en werkgever de afgelopen weken lijnrecht tegenover elkaar staan. Bemiddelingspogingen van de gemeente Tilburg en in kort geding de Amsterdamse rechtbankpresident mr. B. Ascher, mislukten. Volgens districtsbestuurder E. Schellenberg van de Industriebond FNV lag de kern van het geschil in de opstelling van Kalfus, 'dat tot het laatst toe weigerde zijn werknemers volgens de eisen van deze tijd te behandelen'.

Over de eisen van de staaksters wilde Kalfus, aldus Schellenberg, alleen praten als ze werden gekoppeld aan minder ziekteverzuim en meer produktie. De staaksters wilden een 40-urige werkweek, het volledige minimumloon, 13 ATV-dagen, afschaffing van aanwezigheidspremies en produktietoeslagen. Bovendien wilden ze om het jaar aansluitend op de vakantieperiode drie weken onbetaald verlof.

Volgens mr. Bruinsma lagen niet de arbeidsomstandigheden, maar sociale en culturele achtergronden ten grondslag aan het conflict. De staaksters zijn bijna allemaal vrouwen met kinderen. Dat gaf volgens hem problemen met de kinderopvang.

De Industriebond kondigde gisteren aan na de zomervakantie in vergelijkbare bedrijven eveneens aan de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden te gaan werken.