Kok niet tegen 'betaaltarief'

DEN HAAG, 4 juli Minister Kok van financien is er niet bij voorbaat tegen dat banken tarieven voor het door hen verrichte betalingsverkeer in rekening brengen. Volgens hem dient bij de beoordeling hiervan te worden gekeken naar de internationale concurrentiepositie van de banken. 'Nederland heeft er geen belang bij dat het bankwezen structureel in een zwakkere positie terecht komt', aldus Kok vanmorgen in mondeling overleg met de vaste Kamercommissie voor financien. De bewindsman wees erop dat de rentabiliteit van de banken, zeker in vergelijking met het buitenland, 'aan de lage kant is'.

Voorts kan tarifiering 'efficiency vergroten en maatschappelijke verspilling tegengaan'. Kok kreeg brede steun voor zijn initiatief om 'bemiddelend' op treden in het gerezen conflict tussen banken en consumentenorganisaties over 'betalen voor het betalingsverkeer'. De eventuele invoering van relatief hoge tarieven dient volgens Kok geleidelijk te gebeuren. Uitgangspunt blijft dat het betalingsverkeer 'laagdrempelig blijft'