Haagse recherche ingezet bij bewaking ambassades

DEN HAAG, 4 juli De Haagse politie gaat rechercheurs inzetten bij de bewaking van de ambassades in Den Haag. De personeelstekorten bij de Haagse wijkpolitie zijn zo groot, dat optimale bewaking van ambassades een te grote druk legt op de overige taken van de surveillerende agenten. Daarom moet volgens een politiewoordvoerder de pijn nu over het hele corps worden verdeeld. De maatregel gaat 20 juli in.

De politiewoordvoerder spreekt van een noodoplossing en beseft dat de werkdruk van de rechercheurs deze maatregel eigenlijk niet toelaat. Het aantal bewakers van de ambassades verandert na 20 juli niet en er is absoluut geen sprake van specifieke omstandigheden die juist nu een optimale bewaking relevant maken, aldus de woordvoerder. Hij erkent dat deze taakverschuiving van de wijkpolitie naar de recherche ten koste gaat van het recherchewerk.

De recherche-chefs zijn bezorgd over dit initiatief en hebben hun bezwaren in een brief aan de corpsleiding uiteengezet. Ook de recherche zou kampen met een personeelstekort. Een woordvoerder van de recherche: 'We zijn nu al flink overbelast. Alle rek is eruit.'

Ook de Hoofdofficier van Justitie heeft zijn bezorgdheid kenbaar gemaakt in een brief aan hoofdcommissaris J. Brand.

De Haagse recherche is op dit moment in overleg met de corpsleiding en doet geen verdere mededelingen. Maar de politiewoordvoerder verklaart dat het besluit genomen is, en wel door de corpsleiding. Hij verwacht over een half jaar een nieuwe instroom van ongeveer 100 surveillerende agenten, die de ambassadebewaking dan weer van de rechercheurs zouden kunnen overnemen.