GROOT IS TOCH MOOIER

Grote ondernemingen in de VS betalen hun personeel dertig procent meer dan kleine. Vanaf 1981 tot 1985 daalde de werkgelegenheid bij het midden- en kleinbedrijf met tien procent, terwijl zij stabiel bleef bij de grote bedrijven. Banen die bij kleine bedrijven ontstaan, zijn maar een kort leven beschoren. Volgens recent onderzoek naar de werkgelegenheid in de VS leggen drie van de vijf nieuwe bedrijfjes binnen vijf jaar het loodje. Het Britse weekblad The Economist maakt korte metten met de mythe van de kleine bedrijven als motor van de Amerikaanse economie.

Weliswaar, schrijft het blad, groeide het aantal bedrijven in de VS in het begin van de jaren tachtig, maar sindsdien is de groei gestagneerd. De heldenrol die het midden- en kleinbedrijf doorgaans wordt toegedicht, is gebaseerd op een onderzoek uit 1981 van de Amerikaan David Birch, medewerker van The Massachusetts Institute of Technology. Deze stelde op grond van zijn gegevens vast dat acht of negen van de tien nieuwe banen voor rekening kwamen van kleine bedrijven.

In een recent boek hebben twee collega's van de universiteit van Michigan vastgesteld dat Birch de bedrijfsomvang vaststelde door de werknemers per vestiging te tellen, inclusief de nieuwe vestigingen van grote ondernemingen als bij voorbeeld Mc Donald's. Cijfers van de Amerikaanse Small Business Administration wijzen erop dat in feite slechts zes van de tien nieuwe banen ontstaan in het midden- en kleinbedrijf. Bovendien leert de ervaring dat de winsten van risicokapitaal-verschaffers van nieuwe kleine bedrijven steeds verder bij de verwachtingen achterblijven, aldus The Economist.

The Japan Economic Journal

Nieuwe bedrijven mogen minder overlevingskansen hebben dan iedereen dacht, bestaande ondernemingen doen er toch ook gemiddeld tien jaar over om met een vestiging in het buitenland de verkoopcijfers te verbeteren. Dat bleek, schrijft The Japan Economic Journal, uit een Japans-Amerikaans onderzoek, waarin de marketingmethoden werden vergeleken van Amerikaanse ondernemingen in Japan en van Japanse in de VS, in totaal 75 stuks. Slechts een onderneming slaagde erin om binnen een jaar na vestiging in het buitenland de verkoopresultaten te verbeteren.

Volgens het onderzoek is een verantwoord investeringsbeleid de belangrijkste factor voor het welslagen van een buitenlands avontuur. Dat betekent dat het niet voldoende is, zo bleek uit de vergelijking, om precies zoveel te investeren als nodig is, maar om de investeringen aan te passen aan de verkoopresultaten. Ondernemingen die succes willen boeken in het buitenland, of het nu Japan of de VS is, kunnen volgens het onderzoek beter letten op de taalkundige vaardigheden en het aanpassingsvermogen van hun personeel dan op hun vakervaring in de betreffende bedrijfssector.

Maar met aanpassen is het toch uitkijken geblazen. Wie zich teveel vereenzelvigt met de gewoonten van het gastland, loopt evenveel kans op mislukking als wie dat niet of nauwelijks doet. Als resultaat van een onderzoek naar marketingmethoden is het wellicht minder verrassend dat een meer dan gemiddeld gebruik van reclame eveneens bijdraagt aan het succes van de buitenlandse vestiging. Ten slotte blijkt uit het onderzoek ook weer eens dat kwaliteitsverbetering meer kans op succes biedt dan prijsverlagingen.

Wirtschaftswoche

De Duitse cooperatieve Oko-bank streeft ernaar om op middellange termijn voor haar klanten ook alle huisbankfuncties te kunnen vervullen. Dat doel komt dichterbij omdat de boekhouding van de groene bank in 1990 voor het eerst een batig saldo van 177.000 mark zal laten zien, terwijl er in 1989 nog een negatief saldo van 667.000 mark was. De overgang van rood- naar zwartstand is mogelijk geworden, schrijft het Duitse weekblad Wirtschaftswoche, doordat het clientenbestand vorig jaar met 5.000 personen is gegroeid tot 22.000. Zij kiezen daarmee voor een bank die niet alleen rekeningen beheert en kredieten verschaft maar ook maatschappelijk, politiek en ideologisch zuiver op de graat is. Als alles volgens plan verloopt, zal de alternatieve bank voor haar klanten ook aandelen verhandelen op de beurs, inclusief die van Daimler, aldus de leiding van de Oko-bank.

The European

Nu de Westduitse markt voor seksartikelen is verzadigd, vinden de erotische goederen van Beate Uhse's sekswinkelketen gretig aftrek bij de Oostduitsers. Het weekblad The European, troetelkindje van de uitgever Robert Maxwell, schrijft dat de Oostduitsers na een periode van veertig jaar onthouding sinds januari dit jaar per postorder voor een miljoen mark aan seksartikelen hebben ingeslagen. Mevrouw Uhse is van plan op korte termijn twintig sekswinkels te openen in Oost-Duitsland. In West-Duitsland heeft zij er vijftig, naast vijftien bioscopen. Haar onderneming heeft een omzet van 107 miljoen mark per jaar.

    • Herman Frijlink