GGD: geen verband kanker-gifbelt

ALPHEN AAN DEN RIJN, 4 juli Het aantal mensen in de buurt van de Coupepolder in Alphen aan den Rijn dat de afgelopen jaren is overleden aan kanker is niet verontrustend hoog. Bovendien is er in de voorkomende gevallen sprake van uiteenlopende vormen van kanker. De GGD in de Rijnstreek vindt het daarom niet raadzaam nog verder onderzoek te doen.

Een oud-bewoner van de Coupepolder, gelegen bij de vuilnisbelt waar in het verleden geregeld afval illegaal werd gedumpt, maakte eind maart bekend dat in de afgelopen tien jaar dertien mensen kanker hadden gekregen in het 30 mensen tellende buurtschap bij de Coupepolder. Zeven van hen zouden al zijn overleden. Er werd direct verband gelegd met de chemische verontreiniging van de stortplaats, waar in het verleden veelvuldig brandjes hebben gewoed. De GGD stelde vervolgens een epidemiologisch onderzoek in.

Gebleken is dat in de periode tussen 1978 en 1990 niet dertig, maar 237 mensen in het buurtschap hebben gewoond. Er werden twaalf gevallen van kanker achterhaald. Bij die twaalf mensen, van wie er nog vijf in leven zijn, was sprake van acht verschillende vormen, uiteenlopend van long- tot pancreaskopkanker. De leeftijd van de patienten varieert van 30 tot 79 jaar.

In een groep van deze omvang waarbij iedereen ouder is dan 45 jaar zouden op grond van het landelijk gemiddelde negen overledenen aan kanker mogen worden verwacht. Een aantal van zeven mensen in dit gebied die overleden zijn aan kanker, van wie vier boven de 60, wijkt volgens de onderzoekers daarom niet af van wat mag worden verwacht. Dat zou pas het geval zijn bij een sterfte van vijftien mensen in de betreffende periode.

Specifieker onderzoek dan nu is verricht is volgens de GGD niet mogelijk. Als er immers ook nog een verband had moeten worden onderzocht met de vuilstort, dan had bijvoorbeeld nagegaan moeten worden hoe lang iedereen heeft blootgestaan aan de rook. Bovendien zou achterhaald moeten worden of er andere factoren mogelijk een rol hebben gespeeld, zoals tabaksgebruik en voeding. In het geval van kanker is het slechts zelden mogelijk een verband aan te tonen met een factor, zo stellen de onderzoekers. Asbest is slechts een van de weinige stoffen waarbij dat mogelijk is.