General Electric

De winst voor belasting van General Electric (GEC), een van de belangrijkste Britse defensietoeleveranciers, is in het boekjaar dat eindigde op eind maart 1990 met 9 procent gestegen tot 872 miljoen pond (fl. 2,87 miljard) tegen 797 miljoen pond (fl. 2,63 miljard) in het jaar ervoor.

De omzet nam met 30 procent toe van 6,66 miljard pond (fl. 21,9 miljard) tot 8,78 miljard pond (fl. 28,9 miljard). Het dividend over het afgelopen boekjaar beloopt in totaal 9,25 pond (fl. 30,50) per aandeel tegen 7,80 pond (fl. 25,75) in het boekjaar ervoor. Voor een buitengewone bate van 139 miljoen pond (fl. 458 miljoen) tegen 12 miljoen pond (fl. 39,6 miljoen) het jaar ervoor gaf GEC geen directe verklaring.