Frankrijk wil bij nucleaire conferentie aanwezig zijn

PARIJS, 4 juli Frankrijk zal volgende maand voor het eerst een waarnemer sturen naar een conferentie van de 140 staten die partij zijn bij het zogeheten non-proliferatieverdrag (NPV). Frankrijk, dat zelf beschikt over nucleaire wapens, heeft dit verdrag nooit ondertekend.

Het NPV beoogt de verspreiding van kernwapens in de wereld tegen te gaan en vreedzame internationale nucleaire samenwerking te bevorderen. Naar gisteren bekend werd zal Frankrijk zijn vertegenwoordiger bij het Internationale Atoombureau in Wenen sturen naar een bijeenkomst van de NPV-staten in Geneve, die wordt gehouden van 20 augustus tot 14 september.

Een verklaring van het Franse ministerie van buitenlandse zaken stelde gisteren dat Frankrijk niet wilde ontbreken bij 'de belangrijke internationale debatten die op deze bijeenkomst zullen plaatshebben'.

De NPV-staten houden eens in de vijf jaar een conferentie. In 1995 loopt het verdrag af en zal het vernieuwd moeten worden.

Een Franse woordvoerder maakte verder bekend dat ook China, dat net als Frankrijk het NPV nooit heeft ondertekend, ook een waarnemer naar Geneve zou zenden.

Onder de eigenzinnige president Charles de Gaulle weigerde Frankrijk in 1968 om zich aan te sluiten bij de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en Groot-Brittannie, toen deze landen het initiatief namen tot het non-proliferatieverdrag. Frankrijk heeft de bepalingen van het verdrag, dat vooral beperkingen oplegt bij de uitvoer van nucleair materiaal naar andere staten, naar eigen zeggen altijd gerespecteerd.

Westerse diplomaten beschouwen de jongste Franse stap als een teken dat Frankrijk bezig is om geleidelijk de isolationistische politiek van De Gaulle van zich af te schudden en zijn beleid meer in overeenstemming te brengen met dat van de andere staten van de Europese Gemeenschap. (Reuter, AFP, UPI)