Europese metaalbond wil gesprek met Philips-topman

BRUSSEL, 4 juli Vakbondsfunctionarissen verenigd in de werkgroep-Philips van de Europese Metaalbewerkers Bond (EMB) willen snel een gesprek met Philips-topman Timmer om inzicht te krijgen in de volledige reorganisatieplannen bij het Eindhovense concern.

Dit verklaarde H. Bijvank, bestuurder van de Industriebond FNV, gisteren na een vergadering in Brussel met collega's uit negen andere Europese landen. Daar bleek dat de vakbonden zich grote zorgen maken over het tempo van de maandag door Timmer aangekondigde sanering en de sociale gevolgen daarvan.

Voor de vakbonden is onduidelijk wat het reorganisatieplan inhoudt en waar de klappen zullen vallen. Timmer zei maandag alleen dat 10.000 banen zullen verdwijnen bij de Europese vestigingen die actief zijn op het gebied van computers en chips.

Hoewel niet duidelijk is of er gedwongen ontslagen vallen, sloot Bijvank die niet uit. Tot dusver kwamen reorganisaties bij het concern neer op overplaatsing en/of vervroegde pensionering. Timmers mededeling dat de reorganisatie uiterlijk eind 1991 moet zijn voltooid 'vereist een forse sociale ingreep', zoals Bijvank het formuleerde.

Over solidariteitsacties van de vakbonden is in Brussel niet gesproken bij gebrek aan exacte informatie over de Philips-plannen. De bonden zullen de plannen van het concern vooral toetsen op hun strategische en sociale aspecten. Als die niet deugen, 'worden we furieus', aldus de FNV-bestuurder.

De vakbonden hebben er niets op tegen als Philips 'joint ventures' aangaat op computer- en chipsgebied. Belangrijk is wel dat Philips in dat geval een strategisch belang behoudt wegens 'de centrale strategische rol van deze divisies' voor de toekomst van het bedrijf, aldus Bijvank.

Op een vraag of gesproken is over een soort spreiding van de ontslagen over de diverse Europese Philips-vestigingen zei de FNV-bestuurder dat snijden in een organisatie niet mag leiden tot aantasting van de elektronica-industrie in een bepaald land. De FNV vreest dat in Nederland 5.000 tot 6.000 banen zullen sneuvelen. De vergadering in Brussel was vorige maand uitgeschreven na het nieuws dat president-directeur Van der Klugt door Timmer zou worden opgevolgd en er een sanering op til was. Aanwezig waren 26 vakbondsbestuurders uit Nederland, Belgie, Frankrijk, de Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Spanje, Italie en Groot-Brittannie.