De Vries wil dat werkgevers blokkade FNV-plan opheffen

DEN HAAG, 4 juli Minister De Vries van sociale zaken zal de centrale werkgeversorganisaties vragen hun blokkade op te geven van het FNV-voorstel om een deel van de loonruimte voor onder andere werkgelegenheid te reserveren.

Het voorstel is wat De Vries betreft 'zeker niet van tafel'.

De minister ziet de afwijzing door de werkgevers 'niet als een voldongen feit'.

In de aanloop naar het centrale overleg in het najaar hoopt hij ten aanzien van het FNV-plan 'enige vooruitgang' te boeken. Het kabinet streeft naar 'consensus' over de centrale reservering van loonruimte, zo verklaarde De Vries gisteren in een mondeling overleg met de Tweede Kamer.

De ondernemersorganisaties wezen in het onlangs gehouden Voorjaarsoverleg het FNV-plan, dat ook wordt gesteund door de vakcentrale CNV, resoluut van de hand. De werkgevers vrezen een hernieuwd centralisme in de arbeidsverhoudingen.

Over de besteding van de beschikbare loonruimte willen zij alleen op het niveau van bedrijfstakken en ondernemingen afspraken maken. Het kabinet stelde aan het 'zeer positieve voorstel' van de FNV twee voorwaarden: centrale loonafspraken moeten achterwege blijven en de collectieve lastendruk mag niet omhoog.

Volgens De Vries is consensus essentieel voor de Nederlandse overlegeconomie. Het kabinet voelt niets voor eenzijdige afspraken ('selectief winkelen') met een van de partijen wanneer het met de andere partij niet lukt. Het FNV-voorstel heeft dan ook alleen kans van slagen als de werkgevers openstaan voor een discussie daarover.

De oppositie uitte felle kritiek op de 'passieve' rol van het kabinet in het Voorjaarsoverleg. 'Het resultaat ligt dicht in de buurt van nul. Het kabinet heeft een enorme kans laten lopen', aldus VVD-Tweede Kamerlid Linschoten.

Woordvoerder Rosenmoller van Groen Links wreef het kabinet 'nalatigheid' en 'gebrek aan moed' onder de neus. CDA en PvdA beoordeelden het optreden van het kabinet overwegend positief, maar noemden het resultaat van het overleg in zekere mate teleurstellend.

Volgens Leijnse (PvdA) moeten overheid en sociale partners in het Najaarsoverleg een 'overtuigend pakket' maatregelen overeen zien te komen voor de arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsbestrijding, met name onder minderheden. Wanneer dat niet lukt, moet de overheid vanuit haar eigen verantwoordelijkheid het heft in handen nemen. De PvdA zal dan tijdens de algemene beschouwingen zelf met voorstellen komen, zo kondigde Leijnse aan.

De Vries erkende dat het resultaat van het Voorjaarsoverleg niet spectaculair is. Niettemin noemde hij het plan van de werkgevers om gedeeltelijk arbeidsongeschikten in dienst te houden een doorbraak.