Beroep tegen extra boringen IJsselmeer

HAARLEM, 4 juli De provincie Noord-Holland is tegen het besluit van minister Andriessen (economische zaken) om de vergunning aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor olie- en gasboringen in het IJsselmeer te verlengen. Gedeputeerde Staten gaan tegen deze beslissing in beroep bij de Raad van State. Volgens de provincie gaat de minister met het besluit voorbij aan de bezwaren van de provincies Friesland, Flevoland en Noord-Holland, enkele waterleveringsbedrijven en diverse milieu-organisaties. De tegenstanders van de boringen hebben het kabinet herhaaldelijk gewezen op het belang van het IJsselmeer voor de drinkwatervoorziening en het milieu.