Afval garages

ZWOLLE, 4 juli Een onderzoek onder garagebedrijven in Overijssel heeft aangetoond dat 80 procent van de bedrijven nog steeds 35 procent van het chemisch afval en 8 procent van de afgewerkte olie illegaal afgeeft of loost. Het meeste chemisch afval bestaat uit olie-water-slibmengsels. De cijfers kunnen als representatief worden beschouwd voor de branche als totaal, volgens A. L. van Olst van de afdeling milieu van de provincie Overijssel, die het onderzoek liet uitvoeren. In 1986 overtrad nog 97 procent van de garagehouders de Wet chemische afvalstoffen.