W-Duitse greep naar elektriciteitsmarkt in DDR lijdtschipbreuk

BONN, 3 juli Een greep van drie Westduitse stroomleveranciers naar beheersing van de totale Oostduitse elektriciteitsmarkt is voorshands mislukt.

Zowel het Westduitse kartel-bureau als het vergelijkbare, pas geinstalleerde, Oostduitse bureau voor concurrentieverhoudingen heeft gisteren tegen zulke plannen bezwaar gemaakt.

De drie Westduitse elektriciteitsbedrijven, RWE uit Noordrijn-Westfalen, de Bayernwerke en Preussenelektra hadden jongstleden vrijdag meegedeeld dat zij per 1 juli met de DDR-regering een contract zouden tekenen dat controle over iets meer dan de helft van de Oostduitse markt zou verzekeren. In dat contract was een bepaling opgenomen die de Westduitse bedrijven, wier leveringen pas in de periode '92-'94 zouden beginnen, vrijwaart van verantwoordelijkheid voor de levering en financiering van lopende programma's.

De tekening van het contract is afgelopen weekeinde in Oost-Berlijn op het nippertje opgeschort. Beide kartelbureaus achtten het contract veel te marktbeheersend en daarmee in strijd met de energiepolitieke belangen van de DDR. Die belangen zouden, naar het voorbeeld van de Bondsrepubliek, beter gediend zijn met eigen, regionaal gedecentraliseerde elektriciteitsbedrijven, aldus woordvoerder Kiecker van het Westberlijnse kartelbureau. Ergernis heeft het bij beide kartelbureaus gewekt dat de Oostduitse minister voor milieu- en energiezaken, Steinberg (CDU), de overeenkomst in kwestie zelfs niet vooraf ter toetsing had voorgelegd. Voor zeer betwistbaar houden zij het argument van de minister dat het contract onzekerheden inzake de Oostduitse energievoorziening zou wegnemen, juist als er straks een koude winter komt en de sluiting van kerncentrales het stroomaanbod zou beperken. De drie Westduitse bedrijven zouden immers pas over twee jaar hun leveringen beginnen en bovendien zijn er, nog afgezien van capaciteiten in de huidige DDR, in de Bondsrepubliek genoeg concurrerende stroomleveranciers, menen de kartelbureaus. Het gewraakte contract wordt nu voor een betere politieke toetsing eerst door regering en parlement in Oost-Berlijn bekeken en eventueel vervolgens, zonodig in gewijzigde vorm, aan de kartelbureauss voorgelegd.