Subsidiestop voor Stichting ioN

ROTTERDAM, 3 juli Het ministerie van WVC heeft besloten de Stichting Industrieel Ontwerpen Nederland (ioN) na dit jaar geen subsidie meer toe te kennen. Op een begroting van twee miljoen was het tekort van ioN in twee jaar tijd opgelopen tot bijna vijf ton. De stichting heeft faillissement aangevraagd.

Minister d'Ancona (WVC) heeft half januari beloofd voor de zomer de Tweede Kamer een nota toe te sturen over een nieuw op te richten instituut voor vormgeving. Die beleidsnota is nog niet verschenen. Het ministerie ontkent dat het besluit tot opheffing van ioN hiermee te maken heeft.

De betreffende afdeling van de Raad voor de Kunst, onder voorzitterschap van architect Cees Dam, heeft het besluit van WVC scherp bekritiseerd. Volgens de Raad ontstaat er op deze manier een leemte in de promotie en kwaliteitsverbetering van de Nederlandse vormgeving. Ook wordt het voortbestaan van het tijdschrift Industrieel Ontwerpen bedreigd.

Naar aanleiding van eerdere waarschuwingen van WVC over de financiele tekorten had ioN zelf opdracht gegeven tot een intern onderzoek. In dat rapport werd een aantal 'kritische kanttekeningen' geplaatst bij het management, aldus de Raad voor de Kunst, maar werden er ook positieve uitspraken gedaan over de betekenis en functie van ioN. De stichting heeft het ministerie een saneringsvoorstel gedaan, maar daar is niet op ingegaan. 'De verdere ontwikkeling van initiatieven op het terrein van de vormgeving waarop Nederland toch al niet aan kop loopt wordt hierdoor bemoeilijkt, 'aldus de Raad.