Senaat Belgie weigert zichzelf op te heffen

BRUSSEL, 3 juli De Belgische Senaat weigert zichzelf op te heffen, zo werd gisteren duidelijk tijdens een bijeenkomst van de gemengde parlementaire commissie die de derde fase van de Belgische staatshervorming voorbereidt. In die derde fase is voorzien dat de Senaat ingrijpend wordt gewijzigd, van zijn huidige bevoegdheden wordt ontdaan, of zelfs geheel wordt opgeheven.

Senaatsvoorzitter Frans Swaelen zei gisteren dat de senatoren alleen een Senaat met reele bevoegdheden zullen aanvaarden. Bovendien, vervolgde hij, kan over de toekomst van de Senaat geen enkele beslissing worden genomen zonder dat de senatoren zich daarmee zelf kunnen verenigen. Het functioneren van de staatsinstellingen is immers een materie die is vastgelegd in de grondwet.

Voor de senatoren kan er volgens Swaelen geen sprake zijn van afschaffing van de Senaat. Ook een Senaat met zeer beperkte bevoegdheden die zou zijn samengesteld uit de gemeenschapsraden en die slechts zo nu en dan zou vergaderen is onaanvaardbaar. Wel kunnen de senatoren grondige veranderingen accepteren, zoals de afschaffing van het dubbelmandaat en de afschaffing van de dubbele behandeling van wetsvoorstellen. Ook met een afslanking van de Senaat en de Kamer kunnen de Senatoren zich wel verenigen. De Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers bestaat uit 212 rechtstreeks verkozen leden en de Senaat telt 184 leden. Daarvan worden er 106 rechtstreeks verkozen, 51 worden aangewezen door de provincieraden en 26 worden gecoopteerd. Bovendien zijn de (drie) tot regeren gerechtigde koninklijke prinsen senator.

De opmerkingen van Swaelen veroorzaakten verdeeldheid bij de franstalige socialisten. De vertegenwoordigers van de kamerfractie van de PS en vice-premier Moureaux (eveneens PS) verlieten de bijeenkomst, terwijl de PS-senatoren daar geen aanleiding voor zagen. De kamerleden en de senatoren van de franstalige socialisten zijn er nog steeds niet in geslaagd tot eenzelfde partijstandpunt over deze kwestie te komen.

Achtergrond daarvan is dat vermindering van het aantal zetels in beide kamers een wijziging van de kiesdistricten met zich zou meebrengen. Deze zou voor de PS-fractie in de Kamer zeer nadelig en voor de PS-fractie in de Senaat juist voordelig werken. De Belgische liberalen en Groenen hebben zich bij het standpunt van de PS-kamerfractie aangesloten, maar het lijkt twijfelachtig of dat voldoende zal zijn om de Senaat om zeep te helpen.