Ritzen stemt in met plan voor hogescholen

ROTTERDAM, 3 juli Minister Ritzen (onderwijs) is bereid met de hogescholen voor vier jaar een akkoord te sluiten over de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid in de huidige kabinetsperiode.

Ritzen heeft dit de HBO-Raad gisteren laten weten. De raad, een vereniging van hogescholen, heeft de afgelopen maanden bij de bewindsman aangedrongen op zo'n meerjaren-afspraak. Volgens de raad kan het akkoord het hoger beroepsonderwijs de rust bieden die nodig is om een grotere doelmatigheid van het onderwijs te bereiken. Daarbij zou de huidige kwaliteit ten minste gehandhaafd moeten blijven.

In het akkoord moeten de plannen worden vastgelegd van minister en hogescholen met de onderwijsdeelname, de huisvesting, arbeidsvoorwaarden, vernieuwing, kwaliteitszorg en de aansluiting op het HAVO. Minister en HBO-Raad besloten gisteren op korte termijn met nieuwe onderhandelingen te beginnen. Het akkoord moet in oktober worden ondertekend.

Daarbij komen ook alternatieven aan de orde voor het plan van Ritzen om studenten met een diploma van het VWO of middelbaar beroepsonderwijs een jaar korter te laten studeren in het hoger beroepsonderwijs dan degenen met een HAVO-diploma. Dat voorstel was voor de HBO-Raad eerder aanleiding alle overleg met de minister op te schorten. Ritzen verklaarde daarop bereid te zijn over een andere invulling te praten van het beoogde bezuinigingsbedrag van zo'n 130 miljoen gulden.

Een voorstel van de HBO-Raad om zijn plannen met de studiefinanciering aan te passen wees Ritzen gisteren af. De raad stelde voor studenten in het hoger onderwijs in het eerste jaar een hogere basisbeurs te geven, om meer studenten uit de lagere inkomensgroepen aan te trekken. Zij zouden door de hogere beurs het eerste jaar minder hoeven te lenen en zo een lagere studieschuld overhouden. In volgende studiejaren zou de beurs verlaagd kunnen worden, aldus de raad. Volgens de minister wordt de toegankelijkheid van het hoger onderwijs echter niet aangetast door zijn plannen. Bovendien zou het voorstel van de HBO-Raad het beurzenstelsel ingewikkelder maken.