Plannen over snelheid als onvoldoende bestempeld

DEN HAAG, 3 juli De voorstellen van het kabinet de maximumsnelheid op snelwegen beter te handhaven zijn gisteravond door de Tweede Kamer vrijwel unaniem als onvoldoende bestempeld. De Kamer gelooft niet dat met deze voorstellen de 'pakkans' serieus groter wordt automobilisten die te hard rijden op de bon te slingeren. De weggebruikers zullen de maxima van 100 en 120 massaal blijven overtreden, vreest de Kamer.

Volgens de kabinetsvoorstellen wordt de 100 kilometer als maximum in de Randstad geleidelijk heringevoerd. De voorlichting over het waarom van dit maximum wordt uitgebreid, onder meer door middel van 'mottoborden' langs de weg, waarvan binnenkort de eerste wordt geplaatst. Het aantal processen-verbaal voor snelheidsovertredingen wordt van 230.000 op 300.000 per jaar gebracht, waarvan 30 procent door middel van 'staande-houdingen' door de politie, dus goed zichtbaar voor andere weggebruikers. Maatregelen zijn in voorbereiding om deze bekeuringen sneller administratief te verwerken. Na instemming van de Eerste Kamer zullen deze boetes niet meer fiscaal aftrekbaar zijn.

Het Tweede-Kamerlid Castricum (PvdA) zette het aantal van 300.000 processen-verbaal af tegen het geschatte aantal van 1 a 11/2 miljard snelheidsovertredingen per jaar en concludeerde dat de voorstellen van het kabinet van een 'ongegrond optimisme' uitgaan, de geest ademen van 'pappen en nathouden' en een 'halfslachtig compromis' zijn. Andere fracties lieten soortgelijke kritiek horen. Castricum vreest dat, nadat twee jaar geleden de maximumsnelheid voor het grootste deel van het land op 120 werd gebracht en al spoedig massaal werd overschreden, de 'geloofwaardigheid van de overheid als normgever en normhandhaver' opnieuw op het spel komt te staan.

Op aandrang van CDA en VVD besloot minister Maij-Weggen gisteravond meer tijd te nemen voor de eventuele invoering van de verplichting voor auto's overdag licht te voeren. Eerder had zij dit al uitgesteld van komend najaar naar volgend jaar als nog meer verkeersregels worden gewijzigd. Gisteravond zegde ze nader onderzoek toe naar de voor- en nadelen van dit omstreden plan, waarvan Maij-Weggen zelf een uitgesproken voorstander is.

De minister beloofde verder dat instellingen als Veilig Verkeer Nederland in de toekomst meer zekerheid zullen krijgen over de subsidies die zij voor campagnes van het ministerie ontvangen, zodat zij met meerjarenplannen kunnen werken. De instellingen hadden daarover bij de Kamer hun beklag gedaan.