Organisaties boos over vervroegde rituele slachting

DEN HAAG, 3 juli Tien dierenbeschermingsorganisaties hebben gisteren in een brief aan minister d'Ancona (WVC) hun verontwaardiging geuit over de datum van het islamitisch offerfeest. De organisaties verwijten de minister op het laatste moment toestemming te hebben gegeven voor het een dag vervroegen van het ritueel slachten. Voor veel slachthuizen was het daardoor onmogelijk voldoende maatregelen te nemen om de verwachte 16.000 offerdieren op ordentelijke wijze te slachten. Islamitische voorgangers bepalen de datum voor het offerfeest op basis van zon- en maanstanden. Voor dit jaar was de datum 3 juli. Tijdens het feest worden offerdieren ritueel, zonder bedwelming geslacht. De Nederlandse wet schrijft voor dat dieren niet onbedwelmd mogen worden geslacht. Daarvoor moet de minister van WVC toestemming geven.