Noordzee levert nog 20 jaar energie, prijs stijgt

LONDEN, 3 juli De komende twintig jaar zal de Noordzee nog voorzien in een groot deel van de energiebehoefte van West-Europa, maar de prijzen voor olie en gas zullen flink oplopen.

In het jaar 2000 ontstaat een tekort aan aardgas in West-Europa. Over enkele jaren al komt de oliemarkt onder druk te staan.

Dit bleek gisteren op een conferentie van energiespecialisten in Londen, georganiseerd door het dagblad Financial Times.

Oliemaatschappijen en de offshore-industrie zijn van plan hun investeringen in het Noordzeegebied fors op te voeren tot meer dan 6 miljard pond sterling per jaar. Zij worden geconfronteerd met hogere kosten omdat de velden in de Noordzee kleiner worden. Ook zijn nieuwe technische voorzieningen nodig om aan de scherpere veiligheids- en milieuregels tegemoet te komen en voor de exploratie in dieper water.

De Britse energieminister Peter Morrisson sprak trots van een zonnige toekomst voor de nationale olie- en gasindustrie, maar hij erkende dat in een nieuwe ronde van concessieverlening aan de maatschappijen rekening moet worden gehouden met 'moeilijkheden en financiele risico's'.

Niettemin verwacht Morrisson de komende 25 jaar op het Britse continentaal plat een record aan investeringen van 25 miljard pond in honderden nieuwe boringen naar gas en olie. Volgens D. C. Harding, directeur Exploratie in Europa van British Petroleum, zijn de olie- en gasreserves in het Britse deel van de Noordzee nog goed voor 17 miljard vaten olie-equivalenten; op het huidige niveau zeventien jaar produktie. Op het Noorse deel van het continentaal plat zou de produktie nog twintig jaar kunnen worden voortgezet.

Maar Harding verwacht tegen het jaar 2000 voor West-Europa een fors tekort aan aardgas. Dat kan alleen door grote investeringen in de exploratie van nieuwe reserves worden opgevangen. Die reserves bevinden zich nog in de Noorse sector van de Noordzee, in de Sovjet-Unie, in noordelijk Afrika en in het Midden-Oosten.

Zijn betoog werd gesteund door mr. Stan Dessens, directeur-generaal voor energie van het Nederlandse ministerie van economische zaken. Dessens toonde zich aanzienlijk somberder over de energievoorziening op langere termijn dan zijn Britse en Noorse collega's. Hij meent dat het verbruik van aardgas veel sneller zal toenemen omdat men zal overschakelen van kolen en olie op deze schonere brandstof. West-Europa zal daardoor op termijn een netto-importeur van aardgas worden, meent de Nederlandse topambtenaar.

Niettemin voorziet Dessens dat ook de oliemarkt binnen enkele jaren onder druk komt te staan. Door de verminderde olieproduktie in Westerse landen en de Sovjet-Unie ontstaan capaciteitsproblemen die de behoefte aan olie uit de landen van het OPEC-kartel doet toenemen. De huidige vraag naar OPEC-olie van bijna 24 miljoen vaten per dag (45 procent van de wereldproduktie) zal volgens Dessens in 1995 toenemen tot 27 miljoen vaten per dag. Het huidige lage prijsniveau van 16 dollar per vat voor ruwe olie zal van tijdelijke aard zijn.

Het voorstel van premier Lubbers, vorige week gedaan op de Europese top in Dublin, voor de vorming van een Europese Energie Gemeenschap kreeg gisteren op de conferentie weinig weerklank, ook niet van minister Morrisson. Lubbers beoogt door een gezamenlijke aanpak voor zowel West- als Oost-Europa een oplossing na te streven voor de energieproblemen en tegelijkertijd de milieuvervuiling in Oost-Europa terug te dringen. Daaraan kunnen de enorme Russische reserves aan aardgas decennia lang een belangrijke bijdrage leveren.

Volgens de directeur-generaal van een exploratiemaatschappij in Moermansk, Jevguenij Reshetnjak, zou de aardgasproduktie op de velden in de Barentszee al over vijf a zeven jaar kunnen beginnen. In een vorige week gepubliceerde editie van de International Gas Report toont Reshetnjak zich optimistisch over de exploratiemogelijkheden. In de Barentszee en de Karazee zijn al tien boringen verricht. In januari aanstaande wordt het resultaat van een haalbaarheidsstudie verwacht.