NAM mag verder boren in IJsselmeer

DEN HAAG, 3 juli Minister Andriessen (economische zaken) heeft een vergunning van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor boringen in het IJsselmeer verlengd. Met de NAM is wel afgesproken dat tot 1 juli 1991 geen nieuwe boringen in het IJsselmeer worden uitgevoerd. In die periode kunnen met betrokken instanties, zoals het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland, afspraken worden gemaakt over uitvoering van de voorwaarden die aan de boringen zijn gesteld. De NAM kreeg in 1986 een boorvergunning voor tien jaar. Daarin was de voorwaarde opgenomen dat de NAM binnen vier jaar twee boringen zou opzetten. Daaraan heeft de NAM wegens langdurig planologisch overleg niet kunnen voldoen, Daarom zou de vergunning gisteren zijn vervallen.