Motivatie student telt zwaarder dan studielast

ROTTERDAM, 3 juli Veel studenten doen langer dan vier jaar over hun opleiding, maar dat hoeft niet het gevolg te zijn van een te zware studielast. Hun motivatie en de opbouw van het studieprogramma zijn waarschijnlijk belangrijker.

Dat heeft de inspectie voor het hoger onderwijs gerapporteerd aan minister Ritzen (onderwijs). Uit onderzoek van de inspectie blijkt dat er geen opleidingen zijn met een te zwaar studieprogramma voor een cursusduur van vier jaar, ook niet in de technische vakken. Studenten aan technische universiteiten besteden niet meer tijd aan hun studie dan degenen die een exacte, economische of medische opleiding volgen.

Laatstgenoemde studenten besteden in het algemeen wel meer tijd aan hun studie dan degenen die een opleiding in de alfa-vakken of in de overige gamma-vakken volgen. Ritzen zei onlangs in de Eerste Kamer dat deze studenten korter over hun studie zouden kunnen doen als ze harder zouden werken.

De inspectie baseert een groot deel van haar conclusies op onderzoek dat reeds aan het begin van de jaren tachtig is gedaan naar de tijdsbesteding van studenten. Van de 116 universitaire faculteiten die de inspectie om gegevens had gevraagd, hebben er bovendien maar 18 cijfermateriaal geleverd. Meer in het algemeen blijkt dat de berekening en registratie van de studielast aan de universiteiten veel te wensen overlaat. De inspectie wijt dat voor een deel aan onduidelijke wetgeving.

Volgens het Academisch Statuut wordt een 'gemiddelde' universitaire student geacht jaarlijks 1.680 uur aan zijn studie te besteden. Uit Leids onderzoek uit 1987 blijkt dat een dergelijke studielast onder de huidige omstandigheden in Nederland vrijwel onhaalbaar is. Het maximum aantal uren dat daadwerkelijk aan de studie besteed kan worden zou rond de 1.300 liggen. Alleen bij een andere opzet van de studie of door concentratie van de studenten op een campus is een aanzienlijk zwaardere jaarlijkse studielast mogelijk.