'Meer plaatsen voor dak- en thuislozen'

DEN HAAG, 3 juli Het aantal plaatsen in woningen waar thuislozen onder begeleiding kunnen worden ondergebracht, moet in de nabije toekomst met enkele honderden plaatsen worden uitgebreid. Minister d'Ancona (WVC) zei dat gisteren in de Tweede Kamer tijdens een vergadering over de problematiek van maatschappelijke opvang in crisissituaties en voor dak- en thuislozen. De minister heeft voor dit jaar al ten minste 100 plaatsen voor begeleid wonen voor dak- en thuislozen gereserveerd. In totaal is dit jaar bijna 32 miljoen gulden beschikbaar. Het aantal dak- en thuislozen in ons land bevat een harde kern van circa 50.000 en een wisselende groep van 150.000. De schatting is dat deze groep jaarlijks met 3,3 procent toeneemt.