Gezant Israel niet eens met regering

JERUZALEM, 3 juli De Israelische ambassadeur in Egypte, Shimon Shamir, heeft de regering vandaag gevraagd hem van zijn functie te ontheffen. Shamir is het niet eens met de lijn van de nieuwe rechtse regering in Israel.

Shamir, die wordt beschouwd als een van de meest vooraanstaande Israelische specialisten inzake Egypte, werd in mei 1988 als ambassadeur in Kairo benoemd op voorstel van de toenmalige socialistische minister van buitenlandse zaken, Shimon Peres. Over Israels nieuwe buitenlandse politiek zijn overigens ook al meningsverschillen aan het licht gekomen tussen minister van buitenlandse zaken David Levy en premier Yitzhak Shamir. (AFP)