'Gebruik leidingwater moet drastisch omlaag'

UTRECHT, 3 juli Het leidingwaterverbruik moet de komende tien jaar met een kwart omlaag. Anders zal een groot deel van de Nederlandse natuur ten prooi vallen aan verdroging. De plannen van minister Alders van milieubeheer op dit punt schieten ernstig te kort. Dit schrijft de Stichting Natuur en Milieu vandaag in een brief aan de minister. Volgens dr. R. Leuven van Natuur en Milieu vestigde Alders begin mei in zijn nota 'Naar een glasheldere toekomst' zijn hoop te veel op voorlichting. Volgens Leuven is daarentegen strengere regelgeving noodzakelijk. Want bij Alders zal het areaal verdroogde gebieden tussen 1985 en 2000 niet afnemen, maar stabiel blijven. Het waterverbruik groeit jaarlijks nog 2,5 procent. Tweederde van het drinkwater wordt uit grondwater gewonnen. Natuur en Milieu meent dat met de huidige stand der techniek in het jaar 2000 zo'n 20 tot 25 procent besparing mogelijk is. De Nederlandse drinkwaterbedrijven kennen op dit moment een besparingsdoelstelling van 10 procent.

Van het totale waterverbruik wordt ruim driekwart door burgers geconsumeerd: per hoofd van de bevolking 125 liter per dag, waarvan echter slechts 3 a 4 liter wordt gedronken. Volgens Natuur en Milieu kan het overige huishoudelijk watergebruik drastisch worden gereduceerd door bijvoorbeeld voorschriften voor waterbesparend sanitair in de nieuwbouw, een KIWA-keurmerk voor waterbesparende apparatuur, etcetera. Bij de industrie moet de verspilling van grondwater aan banden worden gelegd. Natuur en Milieu pleit bovendien voor strengere normen voor het drinkwater. Volgens Leuven komen er weer 'met de regelmaat van de klok' pissebedden uit de kraan (twee jaar terug in Alphen a/d Rijn, recent in Velzen). 'Het moet afgelopen zijn met het chloor in het drinkwater', meldt Natuur en Milieu voorts. Natuur en Milieu concludeert dat de vereniging van drinkwaterbedrijven (VEWIN) verder met haar recente concept-milieuplan verder is dan minister Alders. Het VEWIN wil echter net als de minister het watergebruik vooral via voorlichting terugdringen. Natuur en Milieu heeft anderzijds felle kritiek op de VEWIN-plannen om het onttrekken van grondwater en het infiltreren met oppervlaktewater fors uit te breiden.