Eis van negen maanden cel in krakersproces Groningen

GRONINGEN, 3 juli Voor de rechtbank in Groningen heeft de officier van justitie vanochtend negen maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geeist tegen 11 van de 137 krakers die op 27 mei zijn gearresteerd bij de ontruiming van het Groningse Wolters Noordhoff complex.

De krakers hebben op de ochtend van zaterdag 26 mei vernielingen aangericht in de Groningse binnenstad. Volgens Justitie werd hierbij voor miljoenen guldens schade aangericht.

De krakers is lidmaatschap van een criminele vereniging ten laste gelegd. Ook zouden zij zich schuldig hebben gemaakt aan openlijke geweldpleging en aan het blokkeren van de openbare weg.

Tijdens het begin van het grootscheepse strafproces tegen de 137 verdachten, zei officier van justitie mr. M. H. Severein dat 'wijziging van de maatschappelijke structuur via eigenrichting en geweld volstrekt niet kan worden getolereerd'.

Severein zei dat de krakers tijdens hun actie 'een ware oorlogssituatie' hebben gecreeerd in het Groningse stadscentrum. Volgens hem moet hard en consequent worden opgetreden tegen de verdachten.

De raadsman van de elf krakers die vanochtend terecht stonden, mr. P. H. Bakker Schut, betitelde de rechtzaak in zijn pleidooi als een 'politiek massaproces'.

Hij wees op een onlangs uitgegeven verklaring van het Nederlands Juristen Comite voor de Mensenrechten (NJCM), waarin werd gewaarschuwd voor een overreactie door Justitie. Volgens hem is een adequate verdediging door de uniforme dagvaarding een farce.

De elf verdachten die vanochtend terecht stonden beriepen zich op hun zwijgrecht en weigerden verklaringen af te leggen.

GRONINGEN, 3 juli Een lange jongen sloft de rechtszaal binnen. Hij heeft een honkbaljack aan, een palestijnse sjaal om zijn nek en een T-shirt met de tekst 'mijn naam is haas'. Hij wordt begeleid door een parketwachter die naast hem plaatsneemt op de bankjes. Hij is de eerste van elf krakers (uit een groep van 137) die vanochtend terechtstonden in de Groningse rechtbank. Ook zijn medeverdachten met een Duitse pet en een paardestaart, met een zwarte wollen muts tot over de oren of met nagenoeg kaalgeschoren hoofd sloffen vervolgens de zaal binnen. Al snel blijkt dat zij hun schoenen hebben moeten inruilen tegen een grote maat slippers. Het is een van de stringente veiligheidsmaatregelen waarmee Justitie het proces in Groningen omgeven heeft. Volgens persrechter mr. F. M. Wieland is 60 man extra personeel uitgetrokken voor de beveiling van het proces. Iedereen die het gebouw binnentreedt wordt gefouilleerd. Veelvuldig moeten toegangsbewijzen en identiteitskaarten worden getoond.

In de Oude Boteringenstraat waar de rechtbank aan gelegen is, staan voor aanvang van het proces twee busjes met manschappen van de mobiele eenheid gereed. Een viertal bereden politie agenten en twee motoragenten heen en weer in de straat.

Aan de ene kant van de straat heeft zich een legertje journalisten opgesteld. Aan de andere kant een groep van ongeveer veertig sympathisanten. 'Stop isolatiefolter nu!', meldt een spandoek.

Als een geblindeerde autobus stopt voor het gebouw, stijgt een gehuil op uit de groep sympathisanten. Ze bonken op de bus en roepen om vrijlating van alle arrestanten. De politieruiters verwijderen de groep met gemak en het uitstappen van de verdachten begint.

De rechtszaal binnen wordt gedomineerd door een groot wit-albasten beeld van Vrouwe Justitia met gouden zwaard en weegschaal. Mr. J. H. Praktiek, voorzitter van het rechtscollege, wijst aan het begin van de zitting het verzoek van de advocaat van de verdachten, mr. P. H. Bakker Schut, af om de verdachten hun schoenen terug te geven. De raadsman stelde dat het 'onjuist en onterend' is dat zijn clienten de schoenen zijn afgenomen. Voorzitter Praktiek vindt niet dat de belangen van de verdachten hierdoor worden geschaad.

In urenlange betogen voeren vervolgens eerst de officier van justitie, mr. M. H. Severein en vervolgens verdediger mr. Bakker Schut het woord. Severein probeert aannemerlijk te maken dat alle verdachten deel uit hebben gemaakt van een criminele organisatie. Bakker Schut veegt in een snerend pleidooi de vloer aan met de argumenten van het Openbaar Ministerie. In zijn repliek zegt Severein dat het pleidoor van de raadsman 'voor het grootste deel de prullenbak in kan'. Het proces duurt voort tot maandag 9 juli.

    • Frank Vermeulen