Duitse parlementsverkiezingen op 2 december

BONN, 3 juli De Westduitse regering is vandaag akkoord gegaan met een voorstel van de Oostduitse regeringscoalitie om de eerste gemeenschappelijke Duitse parlementsverkiezingen op 2 december te houden.

Voorwaarden daarvoor zijn wel dat voordien een tweede Duits staatsverdrag is getekend en dat de Grote Vier uit de Tweede Wereldoorlog en de beide Duitse staten in hun twee-plus-vier-conferenties tijdig een akkoord bereiken over de 'externe aspecten' van de Duitse eenheid, zo is vanmorgen namens kanselier Kohl meegedeeld.

In het tweede Duitse staatsverdrag, waarover de onderhandelingen tussen Bonn en Oost-Berlijn vrijdag beginnen, moet nog een serie ingewikkelde kwesties worden geregeld. Zoals de vraag wat er moet gebeuren inzake abortus, die in de DDR toegestaan en in de Bondsrepubliek verboden is. Voorts moet er een oplossing komen aangaande de eigendomsrechten van Westduitsers die sinds 1945 in de Sovjet-bezettingszone of, na 1949, in de DDR onteigend zijn. Een vraagstuk is ook of de gemeenschappelijke verkiezingen moeten voorafgaan aan of, zoals Kohls coalitie wenst, volgen op de toetreding van de DDR volgens artikel 23 van de Westduitse grondwet. Als de verkiezingen voor de toetreding van de DDR zouden worden gehouden kan volgens de Westduitse CDU/CSU in de DDR nog een keer een kiesdrempel van 3 procent gelden (5 in de Bondsrepubliek). De SPD en de FDP in de Bondsrepubliek en de Oostduitse coalitie willen echter in heel Duitsland eenzelfde kiesdrempel. De SPD en een deel van de coalitie in Oost-Berlijn willen bovendien een volksstemming over een gemeenschappelijke nieuwe Duitse grondwet. De belangrijkste vragen voor een akkoord over de externe kant van de Duitse eenheid zijn: 1) de veiligheidspolitieke positie van Duitsland (de voorwaarden van het NAVO-lidmaatschap en een NAVO-strategiewijziging); 2) toekomstige grenzen in Europa, met name de vastlegging van de huidige Poolse westgrens en 3) de economische relatie tussen Duitsland en de Sovjet-Unie, die onder meer de voortzetting van de bestaande DDR-verplichtingen gegarandeerd wil zien. Voor het eerste punt worden van de aanstaande NAVO-top, deze week in Londen, belangrijke besluiten verwacht. Het tweede punt moet worden geregeld op een derde twee-plus-vier-conferentie, 17 juli in Parijs. En voor het derde punt telt dat kanselier Kohl op 15 en 16 juli met zijn ministers Waigel (financien) en Genscher (buitenlandse zaken) in Moskou met de Sovjet-leiding spreekt.

Het internationale akkoord over de Duitse eenheid moet worden bezegeld door de 35 staten van de Europese conferentie voor veiligheid en samenwerking (CVSE). Een speciale CVSE-top komt daarvoor 19 november in Parijs bijeen.