Drs. S. Woldhek is door het bestuur van het ...

Drs. S. Woldhek is door het bestuur van het Wereld Natuur Fonds (WNF) in Zeist per 1 oktober benoemd tot directeur. Woldhek (39) is nu nog directeur van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels. Hij volgt N. Halbertsma op die sinds 1974 directeur van het WNF is geweest. Halbertsma wordt per 1 oktober gedelegeerd bestuurslid van het fonds. In die functie zal hij vooral werkzaam zijn voor het internationale WNF in Zwitserland. Hij zal leiding geven aan een internationaal media-project, dat ten doel heeft het belang van het natuurbehoud uit te dragen in de ontwikkelingslanden.