Doodse stilte volgt op onheilstijding in Den Haag

DEN HAAG, 3 juli Er viel een diepe stilte. Directeur C. Osnabrug van de Haagse Philips-vestiging telecommunicatie- en info-systemen was zojuist uitgesproken. De personeelsvergadering in de kantine, of 'meeting' zoals dit binnen dit bedrijf wordt genoemd, had nauwelijks een half uur geduurd.

De directeur had uitgelegd dat Philips 10.000 man kwijt moest en dat voor dit jaar rekening moet worden gehouden met een verlies van 2,7 miljard gulden. Informatiesystemen is een van de divisies waar het slecht gaat. Hij had er nog aan toegevoegd dat nog niet was beslist waar of hoe de ontslagen zouden vallen en dat pas aanstaande donderdag, in een internationale vergadering van de 'general managers' van Philips, nadere beslissingen zouden worden genomen.

En toen was het stil in de zaal. Doodstil. Obligaat vroeg Osnabrug nog of er vragen waren. Niemand reageerde. Geen vraag werd gesteld.

Na afloop van de bijeenkomst in de Haagse vestiging, waar 1.500 personeelsleden werken, werd die stilte door de aanwezige werknemers verschillend geinterpreteerd. De een hield het op een beklemmende en angstige stilte die de verslagenheid onder de werknemers goed weergaf. De ander meende dat nu vragen stellen geen zin had omdat donderdag pas meer bekend zal worden en dat deze beker de Haagse vestiging 'vast wel' voorbij zou gaan. Weer een ander meende dat op 300.000 personeelsleden het verlies van 10.000 arbeidsplaatsen nu ook weer niet zo'n ramp is: 'Hoewel het voor de betrokkenen natuurlijk knap vervelend is. Niemand komt nu eenmaal graag op straat te staan'. De pers werd niet tot de zaal toegelaten. Altijd een slecht teken. Daar waar de pers met open armen in een bedrijf wordt ontvangen, daar gaat het goed. Gaan de deuren op slot, dan is er iets mis. Het gevolg was dat aan de poort van het bedrijf aan de Maanweg in Den Haag taferelen waren waar te nemen die eerder deden denken aan een bedrijfssluiting dan aan een elders gehouden aandelenhoudersvergadering waar enig slecht nieuws naar buiten was gebracht. Wachtende journalisten die elke werknemer die de poort uitkomt aanschieten voor het laatste nieuws. Gaat het zo slecht met Philips? Het merendeel van de werknemers in de Haagse vestiging denkt van niet. De meesten hadden het wel zien aankomen. Zo ook de mijnheer die wandelend door de poort komt. Keurig in het pak. Gebruind hoofd. Maar zijn naam wil hij niet in de krant. Net als alle andere werknemers trouwens die naar buiten komen. Geen namen. Ook al zo'n slecht teken.

De gesoigneerde mijnheer had het al zien aankomen: 'Al die berichten de laatste tijd over verliezen en de wisselingen aan de top. Je wist gewoon dat er iets niet goed zat'.

En relativerend: 'Als die twee miljard nu niet zouden worden gereserveerd, dan zouden we dit jaar toch altijd nog 700 miljoen gulden winst maken. Het is maar hoe je het bekijkt.' De 58-jarige werknemer die even later op zijn fiets naar buiten komt en al 36 jaar bij Philips werkt, bekijkt het inderdaad anders. 'Ik schrok me dood mijnheer. Ik heb het al eens eerder meegemaakt. Toen Data-systems (dochter Philips, red.) hier in Den Haag dicht moest. Ik hoop het niet weer mee te maken. Ik heb nog maar even te gaan'. Op de achtergrond staat, net op het bedrijfsterrein, een nors kijkende beveiligingsbeambte. Grote pet en armen over elkaar. Net of hij wil zeggen: hier komt niemand in. Maar gaat er ook niemand uit?