Dales stemt in met kritiek gemeenten

DEN HAAG, 3 juli Minister Dales (binnenlandse zaken) is de gemeenten tegemoet gekomen in de forse kritiek tegen de model-bestuursafspraak over sociale vernieuwing. In een brief aan de Kamer zegt zij vanochtend een aantal onderdelen van het bestuursconvenant te zullen vereenvoudigen. Zij volgt daarmee aanbevelingen op die een projectgroep van bestuurders en ambtenaren onder leiding van het oud-Kamerlid J. Schaefer heeft gedaan.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten had het model-contract tussen Rijk en Gemeenten dat een vergaande decentralisatie van bevoegdheden inhoudt medio juni van de hand gewezen. Met deze afspraken 'kan geen flexibel locaal maatwerk worden geleverd', zo had de VNG geconcludeerd. De sociale vernieuwing beoogt gemeenten tot een samenhangende aanpak van de problemen van mensen in achterstandssituaties in staat te stellen. Daartoe worden 24 rijkssubsidies op het terrein van de volkshuisvesting, criminaliteitsbestrijding, welzijnszorg en onderwijs in een fonds bijeen gebracht. 37 startgemeenten kunnen daarvan gebruik maken door op het convenant in te tekenen. De VNG had geconcludeerd dat voor de besteding van iedere afzonderlijke rijkssubsidie toch nog apart verantwoording zou moeten worden afgelegd. 'Rijksverkokering wordt op die wijze gedecentraliseerd naar de gemeenten'. Minister Dales schrijft de Kamer nu de aanbevelingen van de projectgroep Schaefer over te nemen. Deze beveelt onder meer aan om ook kinderopvang te laten financieren uit de algemene uitkering voor sociale opvang. Het geld voor de verslavingszorg zou volgens de projectgroep per 1 januari 1992 daarbij ondergebracht kunnen worden.