Conventie over studie buitenland

STRAATSBURG, 3 juli Het comite van ministers van de Raad van Europa heeft gisteren in Straatsburg overeenstemming bereikt over een conventie die de erkenning regelt van studie-periodes in het buitenland. Hiermee willen de 23 landen van de Raad van Europa het eenvoudiger maken voor studenten om enige tijd in het buitenland te studeren. Een voorwaarde voor zulke studie-periodes is overigens dat de universiteit van de student en de universiteit waar hij of zij naar toewil het onderling eens zijn geworden over de uitwisseling. De conventie zal naar verwachting in november worden ondertekend. (AFP)