Bush: gebruik kernwapens alleen in uiterste geval

BRUSSEL/WASHINGTON, 3 juli De Amerikaanse president, George Bush, heeft voorgesteld om de huidige militaire doctrine van de NAVO te vervangen door een nieuwe, waarbij kernwapens slechts in het uiterste geval worden ingezet. Op het ogenblik gaat de NAVO uit van de zogeheten doctrine van het 'flexibele antwoord'. Op grond hiervan kunnen in principe al in een vroeg stadium kernwapens worden ingezet. In een brief, die Bush vrijdag aan de regeringsleiders van de NAVO-staten zond, stelt hij voor om vast te leggen dat het bondgenootschap kernwapens slechts als 'een uiterste middel' zal gebruiken. Waarnemers wijzen er overigens op dat niet duidelijk is wat Bush precies verstaat onder 'een uiterste middel'.

Tijdens de NAVO-top, die donderdag en vrijdag in Londen wordt gehouden, wordt het voorstel nader besproken.

De Amerikaanse president zelf verklaarde gisteren in zijn buitenverblijf Kennebunkport tegenover journalisten dat het belang van zijn voorstel niet moet worden overdreven: 'Er zullen enige wijzigingen zijn, maar ik geloof niet dat ze zo groot zijn dat ze als een bom inslaan.' Intussen heeft de secretaris-generaal van de NAVO, Manfred Worner, gisteren gezegd dat het bondgenootschap slechts een beperking van de Duitse strijdkrachten zou aanvaarden indien dergelijke beperkingen ook op andere NAVO-staten van toepassing zullen zijn. (Reuter, AP, DPA)