Buitenlandse schuld VS een kwart groter

WASHINGTON, 3 juli De buitenlandse schulden van de Verenigde Staten zijn in 1989 met 25 procent toegenomen tot 663,75 miljard dollar tegenover 531,08 miljard dollar in 1988. Dit blijkt uit het jaarlijkse rapport van het ministerie van handel over internationale investeringen. In 1983 kenden de VS nog een positieve schuldenbalans van 89 miljard dollar.

Tegen het einde van 1989 bedroegen de Amerikaanse bezittingen in het buitenland 1,413 biljoen dollar, 147 miljard dollar (11,6 procent) meer dan in 1988 toen die nog 1,266 biljoen dollar beliepen.

Omgekeerd bedroegen de buitenlandse bezittingen in de VS eind l989 2,076 biljoen dollar, 279 miljard dollar (15,6 procent) meer dan in 1988 toen die nog 1,797 biljoen dollar beliepen.

Zodoende is het verschil toegenomen van 531,08 miljard dollar in 1988 tot 663,75 miljard dollar in 1989. Het rapport van het ministerie geeft aan dat directe buitenlandse investeringen in de VS vanaf eind 1988 met 72 miljard dollar (22 procent) zijn toegenomen tot 400,8 miljard dollar in 1989. Die investeringen hadden onder meer betrekking op enkele grote overnemingen van Amerikaanse bedrijven.

De Amerikaanse investeringen in het buitenland namen sinds 1988 ook toe, met 39,9 miljard dollar (12 procent) tot 373,4 miljard dollar.

Het feit dat het buitenland veel investeert in de VS wordt door Amerikanen vaak als een gunstig teken beschouwd voor het Amerikaanse investeringsklimaat.

Overigens is de vergelijking tussen de buitenlandse directe investeringen in de VS en de Amerikaanse directe investeringen in het buitenland volgens het ministerie niet nauwkeurig, omdat de meeste Amerikaanse directe investeringen tegen hun aanschafwaarde zijn gewaardeerd en de meeste buitenlandse directe investeringen in de VS tegen hun huidige prijs.

Door inflatie en waardestijging zijn de Amerikaanse directe investeringen dan ook ondergewaardeerd, vooral ook omdat ze ouder zijn dan de buitenlandse directe investeringen in de VS. Daarom heeft het ministerie naar zijn zeggen dit jaar geen opgave gegeven van de netto-buitenlandse schuld van de VS die volgens hem feitelijk veel lager is. (Reuter, AP, AFP)