Uitstel voor besluit over OV-jaarkaart

ROTTERDAM, 2 juli Minister Ritzen (onderwijs) zal pas later deze week beslissen of de openbaar-vervoerskaart voor studenten op 1 januari volgend jaar wordt ingevoerd.

Hij heeft meer tijd nodig voor het toetsen van de invoeringsplannen van de vervoerbedrijven dan was voorzien. De minister kondigde eerder aan dat hij het parlement vandaag zou inlichten over zijn beslissing.

Uitstel is nodig omdat het ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat de invoeringsplannen toetst, nog wil bezien in hoeverre het streekvervoer inderdaad kan helpen het capaciteitstekort van de Nederlandse Spoorwegen op te lossen. De NS hebben tot nu toe afwijzend gereageerd op het aanbod van het streekvervoer om extra bussen in te zetten in de regio's waar de grootste knelpunten worden verwacht.

Begin mei verklaarde Ritzen in de Eerste Kamer dat 1 juli de uiterste datum was waarop over de invoering van de vervoerskaart kon worden beslist. Hij beloofde de kaart alleen te zullen invoeren als dat zonder grote problemen kon.