'Personeel wordt nu slachtoffer van het gevoerde wanbeleid'

ROTTERDAM, 2 juli Vakbonden vrezen dat het zwaartepunt van de ontslagen bij Philips in Nederland zal vallen. Bestuurder H. Bijvank van de Industriebond FNV houdt er rekening mee dat de helft van de 10.000 banen die moeten verdwijnen, in Nederland zal zijn. Hij zegt dat het personeel nu het slachtoffer wordt van het gevoerde wanbeleid. Op de beurs waren handelaren tevreden over de aangekondigde maatregelen, maar ze vroegen zich af hoe het dit jaar met het dividend zal zitten. De particuliere beleggers waagden zich nog niet op de vloer. De eerste koersen kwamen tot stand tussen professionals.

CNV tegen ontslagen

DEN HAAG, 2 juli De Industrie- en Voedingsbond CNV zal zich verzetten tegen eventuele gedwongen ontslagen bij Philips. 'We maken ons grote zorgen over de werkgelegenheid. Eventuele ontslagen zijn voor ons vooralsnog niet aan de orde. Daar willen we niet over praten', aldus een woordvoerder van de vakbond.

De zegsman verklaarde vanmorgen nog weinig duidelijkheid te hebben over exacte gevolgen van de sanering voor de werkgelegenheid. 'Duidelijk is wel dat de sanering ook Nederland zal treffen. Naast de sector informatietechnologie zullen meer concernonderdelen worden aangepakt. Dit valt buitengewoon ruw op ons dak. We hadden wel maateregelen verwacht, maar niet in deze omvang'.

De vakbonden zijn vanmorgen niet zoals doorgaans gebruikelijk bij grootschalige reorganisatieplannen door de bedrijfsleiding geinformeerd. Bestuurders van de bonden vernamen het nieuws tijdens de aandeelhoudersvergadering.

Het D66-Tweede Kamerlid Tommel reageerde vanmorgen 'geschrokken' op het nieuws van het dramatische verlies bij Philips en het aangekondigde banenverlies... 'Ik had wel verwacht dat de winst minimaal zou zijn, maar dit beeld is heel somber'. Het heeft volgens Tommel weinig zin om op korte termijn - de Kamer gaat over drie dagen met zomerreces - initiatieven te ondernemen. 'Ik heb vooral behoefte aan een strategisch beleidsplan van Philips, waarin staat welke activiteiten het concern op de lange termijn in stand wil houden en welke niet. Dat is van belang voor het Nederlandse technologiebeleid', aldus Tommel. Philips krijgt jaarlijks ongeveer 70 miljoen gulden overheidsgeld in het kader van technologieproject. 'Ik wil graag weten of Philips dergelijke projecten wil voortzetten of straks wil overlaten aan Siemens of Thomsen'.

Beurs reageert rustig

AMSTERDAM, 2 juli De reactie van de effectenbeurs op de drastische reorganisatie van Philips bleef vanochtend beperkt. De handel in het aandeel Philips opende vanmiddag om 12.00 op 30,60 gulden, twee en een halve gulden onder het slot van vrijdag (33,10 gulden). 'Er is zeker geen paniek. Dit is beroepshandel. De particulieren komen pas morgen nadat ze het bericht (over de ingrijpende saneringen - red) in de krant hebben gelezen', aldus een hoekman van Assman en Kruse, een van de hoeklieden voor het aandeel Philips. Eerder in de ochtend had de beurs nog rekening gehouden met een openingskoers van 28 a 30 gulden. Maar toen de hoeklieden eindelijk om 11.45 uur het uitvoerige persbericht van Philips onder ogen kregen, bleek de schade uiteindelijk mee te vallen. 'Hij (de nieuwe topman van Philips - red) snijdt zoveel rottigheid eruit, op de langere termijn zal dit waarschijnlijk een positief beeld geven voor de beleggers', aldus een van de mannen van Assman en Kruse. En aan de telefoon: 'Als ik dit zo lees, verdwijnt het negatieve voor mij een beetje, dat is belachelijk natuurlijk, maar het is wel zo.'

Een handelaar hield het er op dat de koersdaling beperkt bleef doordat beleggers in de afgelopen weken reeds met een drastische sanering rekening hadden gehouden. Even hadden de hoeklieden nog verwacht dat Philips ook iets over het dividend zou zeggen, maar daarover stond niets in het persbericht.

Verschillende handelaren hopen dat Philips ondanks de verliezen toch dividend uit zal keren, omdat de herstructurering immers is ingegeven door de noodzaak het vertrouwen van beleggers te herstellen. Om 13.00 uur was de koers van Philips twee dubbeltjes in herstel op fl.30,80.