Mazowiecki en Walesa gaan toch overleggen

WARSCHAU, 2 juli Lech Walesa, de voorzitter van Solidariteit, en premier Tadeusz Mazowiecki gaan deze week praten over de meningsverschillen tussen beiden over het beleid van de regering en vooral het tempo van de hervormingen. In de ruzie heeft de paus zich inmiddels achter Mazowiecki gesteld.

De ontmoeting tussen Walesa en Mazowiecki vindt plaats op initiatief van de laatste. Eerder had de premier twee verzoeken van Walesa om een onderhoud van de hand gewezen. Zijn verzoek wordt daarom in Polen algemeen gezien als een morele zege voor de vakbondsleider. Ze brengen het verzoek van Mazowiecki in verband met een belangrijke overwinning van Walesa, zaterdag tijdens een bijeenkomst van afgevaardigden van Burgercomite's. Op die bijeenkomst kwam een voorstel van Mazowiecki in stemming dat de omvorming van de comite's tot een soort 'superpartij' behelsde. Slechts tien van de 160 afgevaardigden stemden voor de stichting van een nieuwe partij.

Tijdens de bijeenkomst betoogde Walesa dat de vorming van een monolithische, regeringsgezinde partij uiteindelijk zou kunnen leiden tot een nieuwe dictatuur. De nieuwe partij, zei hij, zou de basis vormen van een nieuw partijmonopolie. Tussen Walesa en Mazowiecki bestaan fundamentele meningsverschillen over het tempo van de hervormingen in Polen. Volgens Walesa verlopen ze te langzaam, volgens Mazowiecki kunnen ze niet sneller verlopen als men de weg van de evolutie wil blijven bewandelen. Walesa betoogde zaterdag dat de revolutie van Solidariteit gevaar loopt. Volgens hem ligt de rol van de Burgercomite's in de ontwikkeling van politiek pluralisme en niet in de eenheid die de regering bepleit. 'We moeten pluralistische structuren opbouwen om te voorkomen dat mensen straks dictators kunnen worden, 'aldus Walesa. Hij sprak tegen het conflict met de regering te hebben geprovoceerd met de bedoeling president te worden.

Paus Johannes Paulus II heeft zich in een brief aan Walesa uitgesproken voor 'de eenheid van het vaderland'.

In de brief prees hij Walesa om diens rol in het verleden. Hij voegde daaraan toe dat de opgaven, waar hij nu voor staat, mogelijk 'nog zwaarder' zijn. Hij wenste de voorzitter van Solidariteit 'kracht en verlichting in dienst van het welzijn en de eenheid van het vaderland'.

De laatste formulering wordt gezien als een terechtwijzing aan de leider van Solidariteit. De paus richtte ook een brief aan premier Mazowiecki. Deze, aldus de paus, 'belichaamt in de ogen van de natie de pogingen, een nieuwe gemeenschap op te bouwen op basis van waarheid, rechtvaardigheid, liefde en respect voor de waardigheid van de mens'.

(AP, Reuter, DPA)