Massagraf van fascisten gevonden in Joegoslavie

BELGRADO, 2 juli In de buurt van Sosice in het westen van Kroatie is een massagraf ontdekt waarin in 1945 een groot aantal door communistische partizanen vermoorde Kroaten zijn begraven.

Volgens het Kroatische blad Vjesnik, dat dit zaterdag meldde, werd de plaats van het massagraf aangewezen door een voormalige partizaan, Branko Mulic. Het ligt in een grot niet ver van het dorp Sosice, op 75 kilometer ten westen van Zagreb. In de grot werd 'een enorm aantal' beenderen gevonden. Mulic zei tegen Vjesnik dat de beenderen de overblijfselen vormen van gewonde leden van de Ustasa, de fascistische organisatie die tijdens de oorlog in de pro-Duitse marionettenstaat Kroatie de dienst had uitgemaakt en die zich schuldig heeft gemaakt aan een wrede vervolging van partizanen, joden, Serviers en zigeuners in Kroatie. De gewonden vielen bij de bevrijding van Kroatie in handen van communistische partizanen, die hen 's nachts naar Sosice brachten en hen daar doodschoten. Vjesnik noemde geen aantallen, maar vergeleek het massagraf van Sosice met dat van Katyn in de Sovjet-Unie, waar vierduizend Polen werden vermoord. Mulic, voormalig lid van de militaire veiligheidsdienst, heeft zelf aan de massale executies deelgenomen. Hij vertelde in Vjesnik hoe hij in 1945 het bevel had over een convooi met vijftig gewonde Ustasa-leden die van een ziekenhuis in Zagreb naar Sosice werden overgebracht en daar met een nekschot werden vermoord. De gebeurtenis had hem zo aangegrepen dat hij de volgende dag om ander werk vroeg. (AFP, AP)