Eerherstel voor geemigreerde Sovjet-schrijvers

MOSKOU, 2 juli President Gorbatsjov heeft per decreet drie verbannen Sovjet-schrijvers hun Sovjet-staatsburgerschap teruggegeven. Het gaat om Aleksandr Zinovjev, Vladimir Maksimov en Zjores Medvedev.

De drie verlieten de Sovjet-Unie in de jaren zeventig en hebben hun literaire carriere sindsdien in het Westen voortgezet, Maksimov in Parijs, Medvedev in Londen en Zinovjev in Munchen.

De belangrijkste Sovjet-schrijver in ballingschap, Aleksandr Solzjenitsyn, over wiens terugkeer naar de Sovjet-Unie al vele maanden lang druk wordt gespeculeerd, heeft zijn Sovjet-staatsburgerschap nog niet terug.

In drie andere decreten van Gorbatsjov en de regering werden zaterdag een gepensioneerde KGB-generaal al zijn militaire en staatsonderscheidingen afgenomen. De generaal, Oleg Kaloegin, baarde onlangs opzien door te stellen dat de KGB zich nog altijd van de oude stalinistische methoden bedient en dat al het gepraat over het 'nieuwe gezicht' van de KGB 'camouflage' is. Kaloegin werd om die uitspraken scherp aangevallen in de Sovjet-media en door de KGB zelf.

Gorbatsjov ondertekende ten aanzien van Kaloegin twee decreten. In het eerste raakte hij zijn staatsonderscheidingen kwijt, in het tweede zijn KGB-onderscheidingen en in het derde, dat door de regering werd uitgevaardigd, rang. Volgens het persbureau Tass werden de maatregelen tegen Kaloegin genomen wegens 'acties waarin de eer en waardigheid van de KGB in diskrediet werden gebracht'.

(Reuter)