De Maiziere weigert Diestel te laten vallen

BONN, 2 juli DDR-premier De Maiziere (Ost-CDU) lijkt bereid om desnoods een kabinetscrisis te riskeren om minister van binnenlandse zaken Peter-Michael Diestel (tevens vice-premier) te kunnen handhaven. Hij weigert Diestel te laten vallen hoewel diens partij, de DSU, daarom opnieuw heeft gevraagd. De kwestie raakt mede aan de verhouding tussen de DSU en de Beierse CSU, en daarmee tevens aan de krachtsverhoudingen bij de parlementsverkiezingen in heel Duitsland, in december van dit jaar.

De 38-jarige Diestel en enkele andere vooraanstaande leden van de DSU, die als conservatieve zusterpartij organisatorisch en financieel wordt gesteund door de CSU, dreigen over te stappen naar de CDU. Dat zou feitelijk neerkomen op het verlies van een van de twee DSU-ministersposten in het Oostduitse kabinet.

Diestel verwijt de DSU-fractieleider in de Volkskammer, Walther, die zaterdag ook als partijvoorzitter werd gekozen, dat hij de partij in extreem rechts vaarwater loodst. Reden voor dat verwijt is Walthers betrokkenheid bij de oprichting van rechts-radicale DSU-afdelingen in de Bondsrepubliek.

Omgekeerd verwijten Walther c.s. de minister dat hij grote fouten heeft gemaakt bij de ontmanteling van de gewezen Oostduitse staatsveiligheidsdienst (Stasi). Vooral zijn eigen erkenning dat op zijn ministerie nog veel ex-Stasi-leden werken en zelfs moeten bijdragen aan de liquidatie van hun vroegere dienst, heeft veel kwaad bloed gezet.

Op de DSU-vergadering in Leipzig waar Walther werd gekozen en Diestel met zijn vertrek uit de partij dreigde, probeerde de Beierse CSU-voorzitter Theo Waigel (minister van financien in het Westduitse kabinet) zaterdag om de gemoederen te kalmeren. Zonder Walthers naam te noemen waarschuwde Waigel de DSU-leden met klem voor betrokkenheid bij de oprichting van rechtsradicale partij-afdelingen in de Bondsrepubliek. De crisis in de DSU brengt Waigels CSU in een moeilijk parket. Intern heeft hij zijn partij er slechts met moeite van kunnen overtuigen dat zij straks niet in de DDR onder eigen naam aan de verkiezingen moet deelnemen. Dat zou namelijk betekenen dat haar grote Westduitse zusterpartij, de CDU van kanselier Kohl, dan ook anders dan tot nu toe in Beieren als concurrent zou aantreden. Anderzijds levert het wankele bestaan van de DSU, die bij de verkiezingen in de DDR op 18 maart ruim zes procent van de stemmen haalde, voor de CSU het risico op dat zij zichzelf straks als puur Beierse partij in het groter geworden Duitsland invloed ziet verliezen. Namelijk als de DSU er in december niet in zou slagen om de kiesdrempel te passeren. De voorkeur van de CDU/CSU in de Bondsrepubliek voor nog een keer een kiesdrempel van drie procent in de DDR (bij vijf procent in West-Duitsland) wordt door de SPD mede met de perikelen van de CSU en de DSU in verband gebracht.

    • J. M. Bik