Conflict over korpsbeheer Flevoland

ROTTERDAM, 2 juli In de provincie Flevoland is een conflict ontstaan over de vraag welke burgemeester korpsbeheerder van de regiopolitie moet worden. Commissaris van de koningin H. Lammers vindt burgemeester J. Gruyters van Lelystad de meest geschikte kandidaat. Burgemeester C. de Cloe van Almere stelt dat hij als eerste voor de benoeming in aanmerking komt.

De Tweede Kamer ging vorige week akkoord met de reorganisatie van de politie, waarbij de huidige korpsen gemeentepolitie en districten rijkspolitie worden omgevormd in 25 regionale korpsen. Minister Dales (binnenlandse zaken) liet eerder weten dat ze in principe voorkeur heeft voor de burgemeester van provinciehoofdsteden als korpsbeheerder. In het geval van Flevoland zou dan Lelystad de functie krijgen. Daarvan kan eventueel worden afgeweken, zei Dales vorige week in de Kamer.

In het nieuwe regionale politiekorps van Flevoland is Almere de grootste gemeente. Burgemeester De Cloe beroept zich daarop bij zijn claim korpsbeheerder te worden. Een woordvoerder van De Cloe wijst erop dat Almere binnen enige jaren van de 74.000 inwoners naar 100.000 ingezetenen zal groeien met uitzicht op een verdere uitbreiding naar 200.000 inwoners, waarmee de stad 'verreweg de grootste van de provincie zal zijn'. Commissaris van de konigin Lammers meent niettemin dat burgemeester Gruyters van Lelystad moet worden benoemd, hetgeen hij vorige week 'ondubbelzinnig' aan de bewindslieden Dales en Hirsch Ballin (justitie) heeft laten weten. Lammers wijst daarbij in een brief op de 'bestuurlijke knooppuntfunctie' van Lelystad. Volgens de woordvoerder van de commissaris wordt hij in die opvatting gesteund door zowel de fractievoorzitters in provinciale staten als de burgemeesters van de betrokken gemeenten, exclusief die van Almere. Deze is volgens zijn woordvoerder 'onaangenaam verrast' door het feit dat Lammers de brief buiten zijn medeweten schreef.