Concern zet 2,7 miljard opzij voor sanering; Philips stoot10.000 banen af, verlies op twee miljard

EINDHOVEN, 2 juli Bij Philips zullen wereldwijd ongeveer 10.000 van de 305.000 banen verdwijnen, de meeste in Europa. Het elektronicaconcern zal dit jaar een verlies lijden van circa 2 miljard gulden doordat 2,7 miljard gulden opzij moet worden gezet voor de gezondmaking van het concern.

Jan D. Timmer, de nieuwe president van Philips, heeft met de aankondiging van deze ingrepen vanmorgen op een buitengewone aandeelhoudersvergadering in Eindhoven geprobeerd om het vertrouwen van de beleggers in de onderneming weer te herstellen. De vakorganisaties en de Centrale Ondernemingsraad reageerden geschokt. Aandeelhouders uitten hun ontevredenheid over het gevoerde beleid. Op de beurs, waar in verband met de aandeelhoudersvergadering tot 12 uur geen handel plaatsvond in het Philipsaandeel, opende de koers om 12 uur op fl.30,60, een verlies van fl.2,50. Twee weken geleden had de onderneming al aangekondigd dat de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening dit jaar waarschijnlijk op een 'bijzonder laag niveau' zou uitkomen. Op dat moment ging Philips nog uit van een reservering voor herstructureringen van 400 miljoen gulden. Maar bij nadere beschouwing bleek dat de eerder aangekondigde reorganisaties niet snel genoeg resultaat zouden opleveren 'en niet snel genoeg werden uitgevoerd', aldus Timmer. Ook zag de onderneming zich geconfronteerd met 'een voortgaande verslechtering van het resultaat'. Daarom heeft Philips besloten de voorzieningen voor herstructureringen nog eens met 2,3 miljard gulden te verhogen. 'Een fenomenaal bedrag', zei Timmer, maar wel een uitgave die de onderneming 'kan verwerken' en die de winstgevendheid in de komende jaren ten goede moet komen. Circa de helft van dat bedrag is bestemd voor afschrijvingen op bedrijfsinstallaties en incourante voorraden minicomputers.

Hoe het mogelijk is dat Philips tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering op 10 april nog een flinke stijging van de winst uit gewone bedrijfsuitoefening in het vooruitzicht durfde stellen, kon dr. W. Dekker, voorzitter van de raad van toezicht, vanmorgen niet vertellen. Hij zei dat 'zwaarwegende belangen' het onmogelijk maakten om daarop 'in detail' in te gaan. Daarbij verwees hij naar de rechtzaak die Amerikaanse aandeelhouders tegen Philips hebben aangespannen, omdat het concern misleidende informatie zou hebben verstrekt. Volgens Dekker heeft onderzoek uitgewezen dat het interne financiele rapportage-systeem wel degelijk goed heeft gewerkt.

Timmer gaf vanmorgen toe dat Philips de afgelopen jaren slecht werk heeft geleverd. Hij erkende dat er een steeds grote verschil was ontstaan tussen 'het beeld dat wij zelf van de onderneming koesterden en het beeld dat de buitenwereld van ons had.'

'We kwamen erachter dat we niet zo goed waren als we dachten', verklaarde Timmer.

/ Beurs voorzichtig/ Bonden geschokt/ Aandeelhouders: geen presentjes maar winst De nieuwe Philips-president zei vanmorgen dat 'het winstbesef' binnen de onderneming groter zal moeten worden, dat het concern voortaan sneller zal ingrijpen als activiteiten verliesgevend zijn en de concurrentie beter zal moeten taxeren. Ook pleitte hij voor 'een grotere verzakelijking in contacten'.

Timmer: 'We zullen ons moeten wapenen tegen zelfoverschatting.' De reorganisaties zullen zich concentreren op de sector Professionele Produkten en Systemen en op de sector Componenten. Timmer beklemtoonde vanmorgen dat de onderneming er niet over peinst om zich terug te trekken uit die sectoren. Wel streeft Philips op die terreinen naar samenwerkingsverbanden om de kosten van onderzoek en ontwikkeling te delen. Maar daaraan wil het concern pas beginnen als eerst 'in eigen huis orde op zaken is gebracht', verklaarde Timmer.

De nieuwe Philips-president weet de problemen in de computerdivisie aan ingrijpende technologische veranderingen, waarop het concern niet snel en adequaat genoeg heeft gereageerd. De divisie zal zich voortaan beperken tot marksegmenten, waarin ze een sterke positie heeft zoals in banksystemen en tot nieuwe groeisectoren als optische opslagsystemen. Dat betekent dat de fabricage van 'eigen systemen belangrijk zal worden teruggebracht', zei Timmer. Ook de verkooporganisatie zal drastisch worden ingekrompen.

Ingrijpende herstructureringen treffen ook de componentendivisie, zowel de chipgroep als de andere bedrijfsonderdelen. Weliswaar verloopt het winstherstel van de chipgroep volgens plan, zei Timmer, maar 'ontwikkelingen elders in de onderneming dwingen ons de tering naar de nering te zetten'.

Het gaat overigens nog maar om 'beleidsvoornemens', verklaarde Timmer. De reorganisaties moeten nog 'in detail worden uitgewerkt'.

Bij de uitvoering wil de onderneming 'grote zorgvuldigheid betrachten, niet met de botte bijl te werk gaan' om te voorkomen dat ook gezonde bedrijfsonderdelen worden getroffen.

Uit cijfers die Timmer presenteerde bleek dat de omzet van Philips in de eerste vijf maanden van het jaar met een procent is gestegen, terwijl het bedrijfsresultaat met dertien procent tot 774 miljoen gulden is gedaald. De goed draaiende sectoren Licht en Consumentenelektronica noteerden een omzetstijging van vijf procent en een resultaatverbetering van 29 procent. De verliesgevende sectoren Professionele Produkten en Systemen en Componenten zagen hun omzet met vijf procent dalen. Het bedrijfsresultaat van beide sectoren was 168 miljoen gulden negatief.