Chavannes legt functie neer

ROTTERDAM, 2 juli Mr. M. E. Chavannes legt zijn functie als plaatsvervangend hoofdredacteur en managing editor van NRC Handelsblad op 15 juli neer. Aanleiding daartoe is 'een verschil van gevoelens over de stijl van samenwerking en de gemaakte afspraken over de taakverdeling binnen de hoofdredactie', aldus een gezamenlijke verklaring van Chavannes en hoofdredacteur B. Knapen. Chavannes zal als adjunct-hoofdredacteur voor deze krant een schrijvende taak op zich nemen.