Bedrijfstak tegen CFK's in isolatie

DEN HAAG, 2 juli Minister Andriessen (economische zaken) maakt zich ten onrechte bezorgd over het voortbestaan van Nederlandse bedrijven als verdergaande maatregelen tegen het gebruik van CFK's (chloorfluorkoolwaterstoffen) zouden worden getroffen. Dat zegt secretaris A. J. M. Willemsen van de Stichting belangenbehartiging vloerisolatiebedrijven Nederland (SBVN) in een brief aan minister Andriessen naar aanleiding van diens antwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Lankhorst en Willemsen (Groen Links).

De twee parlementariers hadden zich verbaasd getoond over het feit dat de overheid onlangs een uitvoering CFK-actieprogramma heeft gepubliceerd maar dat het gebruik van CFK's in isolatiemateriaal niet wordt verboden en daarvoor door het ministerie van economische zaken zelfs nog subsidies voor worden gegeven. Minister Andriessen antwoordde hierop dat de toepassing van CFK's die de ozonlaag aantasten in isolatiemateriaal tot 1994 is geoorloofd en dat hij niet van plan is de subsidieregeling daarvoor te herzien. Volgens de minister zouden verdergaande CFK-maatregelen het voortbestaan van Nederlandse bedrijven in gevaar brengen.

Volgens de SBVN komt geen enkel bedrijf in problemen als CFK-houdend bouwmateriaal van de subsidieregeling voor woningisolatiemateriaal wordt uitgesloten. Secretaris Willemsen vindt het dan ook onzin om het gebruik van bouwmateriaal met CFK's nog te bevorderen. Vooral als dit gebeurt met gelden die speciaal zijn vrijgemaakt om de aantasting van het milieu tegen te gaan. Bovendien meent hij dat het eerst nog vier jaar subsidieren en vervolgens verbieden van CFK's in isolatiemateriaal bij de consument tot veel onbegrip en verwarring zal leiden en op die manier ook veel schade aan de bedrijfstak zal doen.