Bedrijfsleven ziet winstkansen in hergebruik afval

ALPHEN AAN DEN RIJN, 2 juli Problemen met verbranding van afval (dioxine) en sterk stijgende storttarieven zorgen voor toenemende aandacht voor hergebruik en compostering van afval. De vuilverwerkende industrie ziet er brood in. Nederlands grootste afvaltransporteur, West Holland Milieu (het voormalige Zegwaard) in Delft, investeert daarom fors in recycling- en composteringsbedrijven, hoewel die de komende jaren nog sterk verliesgevend zullen zijn.

Vanmiddag ondertekenden West Holland Milieu en drie andere afvalverwerkende bedrijven een overeenkomst met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn voor de uitbreiding van wat het grootste complex voor afvalhergebruik van Nederland moet worden. 'Ook de komende jaren verwachten wij een verdere verhoging van de stortprijzen', zegt directeur drs. L. Dijkstra van West Holland Milieu. Hij wil met fabrieken voor hergebruik en compostering inspelen op de hogere tarieven en strengere controles van de provincie. 'Binnen twee of drie jaar kan een recycling- of composteringsfabriek flinke winst gaan maken.' Zijn collega J. C. M. Omtzigt van het deelnemende puinbreekbedrijf IJsselkring uit Nieuwerkerk aan den IJssel vult aan: 'Ik ben geen idealist, maar wij juichen strengere controle van de overheid toe. Dat maakt het voor andere bedrijven moeilijker zich met afvalhergebruik in te laten. Wij kunnen dan een dominante marktpositie opbouwen.'

Omtzigt is tevens directeur van de gemeenschappelijke onderneming Alphen Recycling BV. Naast West Holland Milieu nemen twee plaatselijke containerbedrijven en IJsselkring elk voor een kwart deel in Alphen Recycling, dat sinds drie weken op het bedrijfsterrein De Schans in Alphen een fabriek voor scheiding van sloop- en bouwafval exploiteert. Binnen twee jaar moeten daar een afvaloverslag en een composteringsinstallatie voor huishoudelijk afval bijkomen. Dat vergt een investering van 35 miljoen gulden, waarvan de vuilverwerkende industrie het leeuwedeel voor haar rekening neemt.

Het sorteren of composteren van een ton vuil is duurder dan storten of verbranden. Maar de provincie helpt het bedrijfsleven een handje door de stortprijzen voor afval vanaf vandaag met vijftig procent te verhogen. Daarmee is storten overigens nog steeds goedkoper. De gemeente Alphen heeft een bedrijfsterrein van 60.000 vierkante meter, ingeklemd tussen het water van de Gouwe en de spoorlijnen naar Gouda en Woerden, exclusief gereserveerd voor afvalverwerking. Alphen Recycling kon de grond voor een prikje kopen. De provincie Zuid-Holland zorgde ervoor dat de benodigde vergunningen vlot werden verstrekt.

De provincie hoopt dat door hergebruik in de toekomst minder afval bij verbrandingsinstallaties als de AVR in Rijnmond belandt. Nu wordt bij voorbeeld nog zestig procent van het bouw- en sloopafval verbrand of op een vuilnisbelt gestort. De provincie wil dat binnen twintig jaar terugdringen tot twintig procent. In april werd het Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland (PROAV) opgericht dat de zogenoemde publiek-private samenwerking bij afvalhergebruik moet coordineren. 'Het project in Alphen dient als voorbeeld voor toekomstige samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven bij afvalhergebruik elders in de provincie', zegt een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland.

De PROAV heeft voor de vestiging van een complex voor afvalhergebruik naast Alphen vijf plaatsen in Zuid-Holland op het oog, waaronder Leiderdorp en Dordrecht. Het bedrijfsleven staat in de rij om deel te nemen in de exploitatie, vertelt een enthousiaste ambtenaar van de PROAV. Volgens directeur Omtzigt van Alphen Recycling kreeg zijn bedrijf van de gemeente alle medewerking omdat Alphen aan de Rijn na de affaire Coupepolder 'haar naam wilde opvijzelen'.

Omtzigt klaagt dat zijn plannen voor een soortgelijke fabriek in Leiderdorp wegens te verwachten stankoverlast weerstand oproept bij het gemeentebestuur.

Twee jaar geleden bleek dat op de Alphense vuilstortplaats in de Coupepolder in de jaren zeventig op grote schaal chemisch afval was gestort. 'We hadden een slechte naam te verbeteren', beaamt de Alphense PvdA-wethouder W. G. C. de Jong die onder meer 'milieu' in zijn portefeuille heeft. De vestiging van een grootschalige afvalverwerking stuitte daarom ondanks de voorziene stankoverlast op weinig protest van de plaatselijke politiek, aldus de wethouder. Het grootste obstakel bij de groei van afvalhergebruik is volgens directeur Omtzigt van Alphen Recycling het gebrek aan toepassingen. Steengruis is nog wel te gebruiken in de wegenbouw of als grindvervanging, maar het plastic dat Alphen Recycling uit het bouw- en sloopafval sorteert, raakt het aan de straatstenen niet kwijt. Dus belandt het alsnog op de stortplaats.

Omtzigt: 'De verpakkingsindustrie ziet nog niet het grote financiele voordeel van hergebruik van produkten. Afval storten moet daarom onbetaalbaar worden.'