Ter Beek: bij kleiner defensie geen ontslagen

DEN HAAG, 29 juni Met het herplaatsen van personeel en het stimuleren van vrijwillig opstappen uit de organisatie wil minister A. ter Beek van Defensie gedwongen ontslagen bij personeelsreducties voorkomen. Nadienen is in principe niet meer mogelijk.

Dat schrijft Ter Beek in een notitie over zijn sociale beleid aan de Tweede Kamer. De vakbonden hebben kritiek op de plannen. Zij zijn van mening dat eerst duidelijk moet zijn welke taak de toekomstige krijgsmacht krijgt. Daarna kan over de middelen worden onderhandeld.

Het kabinet heeft besloten dat in vijf jaar tijd 15 procent van het personeel bij Defensie moet verdwijnen. In tien jaar tijd verwacht Ter Beek dat de krijgsmacht met eenderde zal worden verminderd.

Burgerpersoneel kan in de toekomst bij het vervallen van functies op 55-jarige leeftijd met wachtgeld gaan. Militairen kunnen drie jaar voor de voor hen geldende ontslagleeftijd op wachtgeld gesteld worden. Militairen kunnen ook voorafgaand aan hun ontslagdatum met buitengewoon verlof worden gestuurd. Personeel dat ontslagen wordt kan studiefaciliteiten krijgen. Wachtgeld kan ook worden afgekocht om met een som ineens om een bedrijf te stichten.

Mochten er bij overplaatsingen op Defensie geen banen zijn dan wordt gezocht naar mogelijkheden binnen de rijksoverheid of daarbuiten. Bij herplaatsing van burgerpersoneel wordt gekeken naar passende nieuwe functies in overeenstemming met persoon en omstandigheden. Zo'n nieuwe functie kan niet worden geweigerd, schrijft Ter Beek.

Voor het vervullen van een nieuwe functie kan het personeel de oude loonschaal behouden. Voor herscholing of bijscholing evenals voor verhuizingen worden financiele maatregelen getroffen. Militair personeel houdt bij overplaatsing in principe zijn rang en krijgt tegemoetkomingen voor scholing of verhuizing.

Voor een herplaatsingsonderzoek geldt een termijn van twee jaar. De mogelijkheid bestaat om burgers militaire functies te laten vervullen en omgekeerd. Is gedwongen ontslag onvermijdelijk dan volgt de standaard ontslagprocedure. Wachtgeld wordt gegarandeerd op het niveau van 1 januari 1990. Het samenwerkingsorgaan belangenverenigingen van militairen (SOM) zegt in een reactie dat minister Ter Beek in een 'omgekeerde wereld' leeft. Volgens voorzitter J. van der Valk van het SOM heeft de minister 'de zaak gewoon omgekeerd en personeelsreducties als uitgangspunt genomen. Een trieste constatering, waarvoor het parlement hem hopelijk ter verantwoording zal roepen', aldus Van der Valk. 'Een afkoopsom voor de vrede die uiterst mager en teleurstellend is', zegt de christelijke vakbond van militairen ACOM. De belangenvereniging noemt het verbazingwekkend dat voor een veranderende krijgsmacht nog steeds geen scenario voorhanden is. Op grond hiervan wil de ACOM in dit stadium geen besluiten over het gepresenteerde sociale beleidsplan nemen.