VFN

Venture Fonds Nederland (VFN) verwacht voor het boekjaar van 1 juni 1989 tot en met 31 december 1990 een resultaat na belastingen van ongeveer fl.10 miljoen, overeenkomende met fl.10 per aandeel. Over het vorige, twaalf maanden tellende boekjaar bedroeg de winst per aandeel fl.0,80. Die ontwikkeling vloeit voort uit de beleidswijziging van VFN waartoe vorig jaar is besloten.

VFN legt de nadruk op verwerving van controlerende belangen in ondernemingen die werkzaam zijn in dienstverlening en technologie. Vroeger legde het fonds zich toe op deelnemingen en minderheidsbelangen in diverse bedrijfstakken.