d'Ancona zoekt naar compromis met PvdA en CDA overreclame

DEN HAAG, 27 juni Minister d'Ancona (WVC) probeert nog deze week een compromis te bereiken met de regeringsfracties van CDA en PvdA over een wetsvoorstel dat uitbreiding van de reclame op radio en televisie op 1 januari mogelijk maakt. De verdeeldheid tussen de fracties van CDA en PvdA over reclame op zondag leidde er gisteren toe dat een stemming over het wetsontwerp op verzoek van de minister werd uitgesteld.d'Ancona vroeg gistermiddag uitstel aan omdat het wetsvoorstel verworpen dreigde te worden. Daarmee zou voorlopig ook een uitbreiding van de STER-reclame van de baan zijn geweest. Zij zegde de Kamer gisteren een brief toe met de resultaten van dat beraad. Als die nog deze week komt, kan er volgende week over het wetsvoorstel worden gestemd.

Het kabinet wil de zendtijd van de STER op 1 januari 1991 uitbreiden, omdat dit de publieke (niet-commerciele) omroepen enkele tientallen miljoenen guldens extra oplevert. Dat geld hebben ze nodig om beter te kunnen concurreren met de commerciele omroepen, met name RTL-Veronique. Volgens het wetsvoorstel zou reclame op zondag pas worden ingevoerd op het moment dat daartoe bij de omroepen de financiele noodzaak bestaat. Deze maatregel zou de omroepen samen nog eens 40 miljoen gulden opleveren.

De CDA-fractie in de Tweede Kamer, die uit principiele overwegingen tegen reclame op zondag is, dreigde tegen het totale wetsvoorstel te stemmen als gisteren een amendement van de VVD, mede-ondertekend door D66, zou worden aangenomen. Daar zag het naar uit, omdat ook de PvdA, op vier Kamerleden na, voor reclame op zondag is en daarom het amendement wilde steunen. Voor de minister was dat reden uitstel van de stemming aan te vragen. Door de opstelling van het CDA zou een meerderheid voor het wetsvoorstel ontbreken. De VVD wil niet wachten op zondagreclame tot de financiele situatie bij de omroepen daartoe aanleiding geeft en stelde voor om het verbod in de Mediawet op zondagreclame nu al op te heffen.

De ministers hebben in deze kwestie andere opvattingen dan hun fracties in de Kamer. Zowel de bewindslieden van CDA als PvdA zijn tegen een onmiddellijke invoering van de zondagreclame. De fractie van het CDA is onder alle omstandigheden tegen en beschouwt de opstelling van de CDA-ministers die zondagreclame op termijn niet uitsluiten als een 'smet op hun blazoen'.

Zij hadden, zo vindt de fractie, nooit akkoord mogen gaan met een wetsvoorstel dat de invoering van zondagreclame regelt. Het standpunt van de PvdA-ministers, verwoord in het wetsvoorstel, wijkt af van dat van de PvdA-Kamerleden omdat deze op vier na het VVD-amendement willen steunen.

D66 neemt een bijzondere positie in. De fractie is mede-ondertekenaar van het amendement om het verbod op zondagreclame op te heffen, maar tegelijkertijd tegenstander van het wetsontwerp dat uitbreiding van de STER-zendtijd per 1 januari regelt. Dat laatste behoort volgens D66 te worden opgenomen in een wetsvoorstel over de komst van commerciele televisie in Nederland.