Jeltsin: Gorbatsjov halfslachtig

MOSKOU, 26 juni Boris Jeltsin, sinds een maand president van de Russische republiek, heeft wederom een aanval gelanceerd op Sovjet-president en partijleider Michail Gorbatsjov. Amper twee dagen na de verkiezing van de orthodoxe partijsecretretaris Ivan Polozkov tot leider van de nieuwe Communistische Partij van Rusland (CPR) liet de Jeltsin gisteravond in een interview voor de centrale televisie weten dat Gorbatsjov, die juist nu bloot staat aan scherpe kritiek uit het conservatieve kamp, volgens hem slechts 'halve maatregelen' neemt. Daarom blijft de perestrojka steken, aldus Jeltsin gisteravond.

Met deze kritiek nam de radikale democraat en nationalist Jeltsin weer wat terug van de verzoenende houding die hij de afgelopen weken in acht had genomen. Jeltsin verklaarde na zijn verkiezing tot president uit te zijn op 'zakelijke verhoudingen' met Gorbatsjov. Vorige week zaten beide concurrenten bovendien gezamelijk in het presidium van het oprichtingscongres van de CPR. In de wandelgangen liet Jeltsin toen echter al weten te vinden dat Gorbatsjov zijn leiderschap van de Communistische Partij van de Sovjet Unie (CPSU) zou moeten opgeven. Gorbatsjov maakte echter zaterdagavond, na de overwinning van de orthodoxe vleugel, duidelijk dat hij dat niet van zins is.

In het vraaggesprek voor de televisie maakte Jeltsin bovendien een aantal maatregelen bekend die de soevereiniteit van Rusland moeten bespoedigen en de perestrojka in eigen land wel de door hem verlangde 'radicale' vaart moeten geven. Het aantal ministers enonderministers zal met de helft worden teruggebracht. Tevens zal het nieuwe kabinet drastisch 'vernieuwd en verjong worden'.

Jeltsin hoopt zo een 'minder bureaucratisch bestuurscentrum' te kunnen creeren. Niet minder belangrijk was zijn al eerder geuite aankondiging dat er gesneden zal worden in de financiele afdracht aan de Sovjet-Unie en de oprichting van een eigen Russische centrale bank.