EG-Commissie tracht Westduitse tolheffing bij Hof teblokkeren

BRUSSEL, 26 juni De Europese Commissie probeert via een rechterlijk verbod West-Duitsland ervan te weerhouden tolheffing voor vrachtwagens in te voeren. Dit heeft een woordvoerder van de Commissie in Brussel gisteren meegedeeld.

De regering in Bonn zegt dat de heffing, die op 1 juli ingaat en betrekking heeft op vrachtwagens met een minimaal gewicht van 18 ton, is bedoeld om onevenwichtigheden in de behandeling van vrachtverkeer in Europa weg te nemen. Het kabinet-Kohl is van mening dat Westduitse vrachtrijders, die in diverse landen van Europa tol moeten betalen, in een nadelige positie verkeren ten opzichte van de concurrentie die vrij gebruik kan maken van het Westduitse wegennet. Bovendien wordt in de meeste EG-landen een lagere wegenbelasting geheven dan in de Bondsrepubliek.

Overigens moeten de Duitse vrachtrijders ook tol betalen in eigen land, maar zij worden voor die uitgaven fiscaal gecompenseerd. Volgens de Europese Commissie betekent dat discriminatie van buitenlands vrachtverkeer. De heffing kan varieren van 1.000 tot 9.000 D-mark per jaar. Nederlandse wegvervoerders zou dit ongeveer 100 miljoen gulden per jaar extra kosten.

Volgens een woordvoerder van de Commissie is zaterdag bezwaar aangetekend bij het Europese Hof van Justitie, waarbij gevraagd is om opschorting van de Westduitse maatregel. De beslissing om de zaak aanhangig te maken bij het Hof volgde op maandenlange onderhandelingen tussen Brussel en Bonn, die vrijdag eindigden met de Westduitse weigering om de heffing drie maanden uit te stellen. De Commissie wilde meer tijd hebben om het geschil op te lossen. De Commissie heeft gevraagd om zowel een snelle als een noodprocedure. Als het Hof akkoord gaat met de noodprocedure kan al voor het eind van deze week een uitspraak over het opschortingsverzoek van de Commissie worden verwacht. In het geval dat wordt besloten tot een snelle procedure wil het Hof uiterlijk 2 juli van Bonn een toelichting hebben op de maatregel.

De Bondsrepubliek zal een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de Westduitse vrachtwagentol eerbiedigen, zo heeft de Westduitse bondskanselier, Helmut Kohl, gisteren gezegd tijdens de Europese topconferentie in Dublin. Kohl zei echter ook de tolmaatregel niet terug te kunnen draaien, 'want mijn handen zijn gebonden door de (Westduitse) wetgever'.

(Reuter)